Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Гимназиално Училище „Карл I”, КълърашCod 1255


Гимназиално училище „Карл I” се намира в сградата на първия лицей в Кълъраш, мъжкия. Строителството на училището започва през 1881 г., а през 1882 г. е дадено правото за употреба на начално училище с 1,2 и 3 класове. През 1884 г. се трансформира в истинска мъжка гимназия. На 19 февруари 1894 г. учителите предлагат гимназията да се нарече „Щирбей Вода“, като признание за владетеля Барлу Щирбей, който през 1852 г. освобождава град Кълъраш. На 1 септември 1919 г. е преобразувана с Кралски указ в Реален мъжки лицей „Щирбей-Вода”, първият лицей в окръга. След като се превръща в лицей, тук протичат много и важни културни дейности, като: местния отдел на „Културната лига“, първата обществена библиотека в града, Певческото дружество „Звук“ и многобройни културни ученически дружества. За постигнатите резултати, училището е наградено с грамоти и медали подсилени от кралския печат през 1909 г. и 1926 г. През 1961 г. лицеят се мести в ново място, а в старата сграда остава Училище № 1 с от I-VIII клас, което, от 14 ноември 2003 г. е функционирала под името гимназия „Карл I“.

В старата сграда на над 130 години са учили известни учени, писатели, поети и актьори, като университетските преподаватели Панаит И., Петре Дякону, писателите Щефан Динулеску, И. В. Стратеску, поети: Йон Калова, Джордже Албою и актьорът Константин Динулеску.

В учителската стая има шест картини от времето когато е построена сградата. Двете тела на сградата, исторически паметник, никога не са променяни и на няколко пъти са искани да бъдат превърнати в музей или зали за представления.

През 2004 г., първият лицей в Кълъраш е признат от Националната комисия за исторически паметници и е записан в списъка на историческите паметници.

В момента, в сградата на първия лицей в Кълъраш се помещава Гимназията „Карл I”. От 2013 г., тук работи единственият клас с преподаване на английски език. Учениците в гимназията са признати на окръжно ниво за постигнатите резултати в състезания и олимпиади. Също така са спечелили признание и награди от конкурси за музика, рисуване и актьорско майсторство. Училището е в непрекъснато развитие, като има реализирани проекти, насочени към обмяна на опит със страни като Полша и Италия.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net13085150