Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Музея на Полето, БъилещCod 1291


Музеят е основан през 1970 г. с идването на К. Къшлару от Музея на Олтения – Крайова, с постоянна етнографска изложба.

През 1975 г. е осъществена постоянната експозиция на секция история.

През 1993 г. музеят получава настоящото си име.

Музеят представя археологически коллекции: керамика и инструменти на културите Сълкуца и Коцофен, предмети от гетто-дакската епоха.

Изложении са също предмети на народната носия от полето на Бъйлещ, килими, черги, керамика, предмети от бита.

При основаването е имало екип от двама професори, много страстни археолози, Хонориу Стойка и Войку Константин от Крайова, един консерватор – Паула Дора Паула Паску и чистачка, Митителу Екатерина.

Те поставят основите на музея, организират основните изложби и депозитите на музея, където се пази наследство на двете секции.

След няколко години идва г-н К. Кашлару от Музея в Олтения и продължава започнатите дейности, осъществявайки археологически разкопки в района на Джурджицаa и продължавайки да допринася за развитието на двете секции.

Секцията по история има археологически колекции за примитивното растениевъдство, керамика и инструменти, принадлежащи на културите Сълкуца и Коцофен, обекти от гетто-дакската епоха.

В секцията «Етнография» са изложении предмети на народната носия от Полето Бъйлещ, килими, черги, керамика, предмети от бита.

В момента, в Музея на полето има повече от 7.000 експонати от областта на историята и етнографията.

Сегашното име получава през 1993 г.

Разположен в една от най-плодородните части на страната, районът, в който се появява Бъйлещ на арената на историята, е постоянно обитавана от древни времена, основният поминък на първите жители още от каменната ера, е селското стопанство. Първите археологически открития, които доказват обитаването на огнището на града датират от периода на годините 680-1025.

Както име на населено място, Бъйлещ, идва от името „Baila“, главен пастирски род. Baila заедно със своите презимували години наред в тази област и така се появило село Бъйлещ.

Първото документално засвидетелстване от 4 Януари 1536 г. по време на царуването на Раду Паисие, припомня, че Бъилещ съществува още от времето на Мирча чел Бътрън (1386-1418).

В Първата световна война са се жертвали на бойното поле за обединението на рода 156 души от Бъилещ, войници, сержанти и офицери, чиято памет се почита и увековечава от Паметника на героите от Бъилещ, създаден от скулптора Йорданеску и открит на 24 окт 1924 г.

Подобно на всички румънци, и по време на Втората световна война, бъилишеви са присъствали на бойното поле за освобождението на страната и окончателната победа над фашизма, където остават 108 от храбри синове на града.

На 4 юли 2001 г. Бъилиещ е обявен е за община.

 Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net13085023