Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Посетителски център Ломовете, с. НисовоCod 2389


Природозащитният комплекс „Ломовете” е изграден със средства на Оперативна програма околна среда 2007-2013, по проект „Ломовете – център за опазване на скалогнездещите птици” и обзаведен по проект „Дейности за устойчиво управление на ПП „Русенски Лом“. В посетителския център, чрез мултимедия може да се види експозиция от защитени видове птиците, ландшафта и богатото биоразнообразие на парковата територия както и кутурно-историческото му наследство. Той разполага с обособени места за обучение и семинари. Изградени са клетки за временно настаняване на животни, изпаднали в беда и малка лаборатория. Комплексът се намира в центъра на природния парк, на около 100 м. от сливането на две реки (Мали Лом и Бели Лом), в близост до с. Нисово и от него започват много туристически маршрути.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net11678391