Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Резерват Балтата край Албена, АлбенаCod 2012


Поддържаният резерват „Балтата” обхваща устието на неголямата черноморска река Батова, в северното Българско черноморие. В него се опазва най-северно разположената в Европа лонгозна гора. Два пъти в годината (при пролетното пълноводие и есенното покачване на водите) реката излиза от коритото си и залива (удавя) гората.

Въпреки сравнително младата й възраст (45-60 г.) и издънковия й характер лонгозната гора е приказно красива. Съчетанието на светлолюбиви и сенколюбиви дървета и храсти й придава етажиран вид. Най-високо (30-35 м) се извисяват двата неразделни, най-широко предстажени дървесни вида – полски бряст и остролистен ясен. Заедно с тях сравнително често се срещат летен дъб, полски клен, дива круша, обикновен габър, черна елша, бяла топола, бяла върба.

Гъстият подлес е съставен от обикновен и черен глог, кучешки дрян, къпина, шипка, леска, калина и др. Увивни растения (лиани) като скрипка (бодлива лиана), гърбач, бръшлян, дива лоза, обикновен повет се преплитат гъсто около дърветата, образуват плътна, бодлива преграда и придават на гората вид на непристъпна джунгла. Особено странни са лианите, висящи поклоните като зелени гирлянди и драперии. Чудно красив е и многоцветният килим от треви и цветя, като блатно кокиче, перуника, див зюмбюл,очиболец, момкова сълза, медицинска ружа, черен и бял оман, мехунка, острица, върбовка и др. Лонгозната гора и гъстата ръстика в разливите и мочурите на реката са убежище за разнообразни животински видове – земноводни, влечуги, птици, бозайници и др. Птичата фауна е представена от кълвачи, папуняк, гривек, близо до морето се срещат чайки, ангъчи, корморани и др.

Тук се среща и включеното в Червената книга на България блатно кокиче, чиито естествени популации са застрашени от унищожаване, прави резервата изключително атрактивен и обаятелен. То има по-високо стъбълце от обикновеното и е с няколко цвята. От него се получава нивалин – ценен и ефикасен международно признат лекарствен препарат. Растението е отровно.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net8817382