Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Австрийска библиотека, РусеCod 2371


Австрийска библиотека „Елиас Канети“ в Русе е открита на 20.05.2005 г. по повод 100-годишнината на родения в Русе лауреат на Нобелова награда за литература Елиас Канети. Библиотеката е създадена въз основа на договор между Федералното министерство на външните работи на Република Австрия, представлявано от посланика на Република Австрия в София, Областна администрация – Русе, Община – Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Международно дружество „Елиас Канети“ – Русе.

Библиотеката е част от мрежата от Австрийски библиотеки, създадени от Федералното министерство на външните работи на Република Австрия. Тя е под организационното ръководство на Международно дружество Елиас Канети – Русе и е разположена в предоставените му помещения. В методично отношение Австрийската библиотека се подпомага и ръководи от Университетска библиотека към Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Библиотечният фонд се предоставя и допълва чрез редовни доставки от Австрийското федералното министерство на външните работи и понастоящем включва около 1500 тома, като акцентът е върху темите европейска интеграция и история, култура, наука, литература, изкуство, политика на Австрия и балканистика. До края на 2007 г. фондът ще бъде представен в Интернет-каталог, свързан към електронната библиотечна мрежа на Русенски университет (със собствена сигнатура). Към библиотечния фонд принадлежат също списания, аудио- и видеокасети и компактдискове.

Библиотеката участва в организирането на научни, културни и образователни мероприятия: литературни четения, доклади, семинари, дискусионни форуми, конференции, представяне на книги, както и изложби, прожектиране на филми и театрални представления, интеграционни програми за ученици, студенти и граждани в сътрудничество с Младежкия клуб Европеистика, съвместни инициативи с Катедра Европеистика при Русенски университет, Българо-Румънския Интеруниверситетски Европа Център (БРИЕ) и културмениджърската програма на фондация „Роберт Бош“.

Организационната дейност на библиотеката се съгласува с Посолството на Република Австрия в София, а програмната дейност с Австрийското дружество за литература във Виена.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12678178