Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

CCMP Европроект реализира за период от 24 месеца, в партньорство с търговска камара и промишлеността Враца (ТПП-Враца) и камара на търговията и промишлеността (ОКИ-руски), ТГС аудио Пътеводител с цел подобряване на устойчивото използване на природните ресурси и културното наследство.

Целите, предложени в проекта, които допринасят за постигането на програмата резултатите показатели за финансиране се отнася до:

-подобряване на използването на устойчиви и екологично наследство на природните ресурси и културното наследство чрез дизайна на специфични туристически продукти 5 цялостна трансгранично площ Румъния-България

-принос за насърчаване на трансграничните туристически атракции в района чрез предоставяне на нова услуга туристически пътеводител, интегрирани (достъпни чрез извикване на специален телефонен номер 19000 или +35 982 518860, като изтеглите заявление за мобилни устройства или чрез достъп до специален раздел на сайта на проекта).

Той предлага проекта приблизително 1500 забележителности от 15 трансгранични Българо-румънски окръзи. Тези забележителности ще бъдат разпределени в 5 категории, като например: културни; религиозни; развлечения;  спорт; здраве.  На 1500 забележителности ще бъдат обявени на обществения интерес в основните местни публични органи, фирми, лица в областта на античната история, география и публични домейни чрез утвърждаване и информационни семинари. В рамките на семинара ще бъде утвърждаване ТОП 100 туристически атракции, които ще ви осигури с видео презентация. Информационни семинари се прави за информация на потенциалните туристи по отношение на туристическия потенциал на Романо-българския трансграничен регион.
codelist


booked.net519974