Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Археологическото Място Църквата, МъгураCod 1537


Археологическото място Църквата е разположено в района на комуна Мъгура.

Това е нео-енеолитно селище, принадлежащо на културата Гумелница (около 4700-3900 пр. Хр.).

На същото разположение са докладвани следи от населяване от бронзовата епоха и желязната епоха (Latene).

Гумелница е име, дадено от археолозите на неолитна култура от втората половина на V хилядолетие пр. Н. е. Ареала на разпространение на културата включва Мунтения (на мястото на бившата култура Бойан), Добруджа (на територията, заемана преди това от културата Хаманджия), както и Буджакул. На юг заема по-голямата част от България, както на север, така и на юг от Балканите ( и е известна под името Коджадермен-Караново VI), достигайки до Егейско море в Северна Гърция.

Селищата от тип tell от този период са разположени на места, добре защитени по естествен начин, по принцип в крайречните ливади, близо до терасите или по склоновете им.

Еволюцията на културата Гумелница-Коджадермен-Караново VI завършва  прогресивно заедно с пристигането при Дунав на племената от културата Чернавода I, считани от много изследователи за първите индо-европейци. Ако еволюцията на културата Гумелница завършва внезапно в тази зона, тя продължава поне още един век в други региони чрез фазата Гумелница Б .

Еволюцията на културата Гумелница-Коджадермен-Караново VI завършва  прогресивно заедно с пристигането при Дунав на племената от културата Чернавода I, считани от много изследователи за първите индо-европейци. Ако еволюцията на културата Гумелница завършва внезапно в тази зона, тя продължава поне още един век в други региони (Мунтения, Тракия, Балкани) с фазата Гумелница Б.

Що се отнася до хронологията на културата Гумелница, различните части  за „внос“, датиращи от Фаза Прекукутен III (или даже от края на Прекукутен II) и други кукутениени от фаза A, но и от керамичен фрагмент, принадлежащ на културата Петрещ в Трансилвания – части, открити в селища на културата Гумелница – ни карат да считаме началото на тази съвременна култура с културата Прекукутен  III (но и с край на Прекукутен II) и след това с фазата Кукутен A, а към края с началото на фазата Кукутен A-Б. Фрагментът от тип Петрещ, показва паралелизъм Гумелница A2 с относително късна фаза Петрещ.

Абсолютната хронология, върху която още се дискутира, съгласно последните данни, разполага тази култура (така, както споменахме по-горе) в границите на последната половина на V хилядолетие пр. Хр. И може би в началото на IV хилядолетие пр. Хр.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12501856