Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Банката на улица Архиепископией, КонстанцаCod 1080


Банката на улица Архиепископией в Констанца е сграда, вписана в списъка на историческите паметници. Тя е построена през периода 1920 – 1930.

Първите банки, построени в Констанца са Търговската банка, Индустриална банка и на добруджанските занаяти и Банката за отстъпки.

Констанца е основана след гръцката колонизация на басейна на Черно море (на гръцки Понтос Евксинос) от заселници от Милет през VII-V пр. Хр., с името Томис. Това име вероятно е производно от гръцката дума томи, означаваща разрез, цепнатина. Според легендата, Язон и аргонавтите идват тук след като са изпратени в Кавказ да откраднат „Златното руно”. Преследвани от флотата на царя на Колхида, Ает „Ястребът”, разкъсал на парчета неговия син, Абсиртос, до тогава държан като войник на борда, за да задължи царя да потърси и събере останките за погребалната церемония, давайки по този начин на аргонавтите необходимото време, за да избягат през Босфора. Но археолозите смятат за по-правдоподобно, че разрезът (по линията на брега) да е обозначавал по-скоро античното пристанище, днес потопено, пред Казиното. Друг възможен произход на името е Томирис, царица на масагетите, гетско племе, което живеело между Черно море и Каспийско море (Херодот).

Милетите намерили по тези места гетско селище, новият град стигал на нивото на полис едва през IV-III пр. Хр. Пристанището, използвано от гърците, за търговия с жителите на тези региони (даки, скити и келти) позволява развитието на урбанистичен център. Томис става част от Римската империя през  46 година, като е преименуван на  Константиана. Публий Овидий Назон, римският поет, е заточен тук през 8–17 н.е. и прекарва в Константиана последните осем години от живота си.

Градът устоява през смутните времена през вековете III и  IV, белязани от много готски инвазии, също скитски и хунски, като става седалище на провинция Мала Скития (на латински Scithia Minor, гръцки Mikrá Skithía). След разделянето на Римската империя, Констанца, заедно с цяла Мала Скития, се връща към Източната Римска империя и остава част от тази държава до VII век, когато е загубена заради миграциите на славяните и прабългарите.

Констанца е седалище на област със същото име.  Област Констанца е най-урбанизираната област в Румъния. Населението, което живее в градовете наброява 539.902 жители, те живеят в три общини (Констанца, Меджидия и Мангалия) и девет града (Бъняса, Чернаводъ, Ефорие, Хършова, Мурфатлар, Нъводар, Негру Водъ, Овидиу и Текиргьол). Извън градските зони, е съставена и от 58 комуни. Има население от 756.053 жители и площ от 7.071,29 км², намира се на 5 място по население и на 7 място по площ сред областите на страната. В съседство е с България, област Кълъраш, област Яломица, област Бръила, област Тулча и Черно море.

Област Констанца се намира заедно с област Тимиш на първо място между областите, що се отнася до приноса към БВП на  Румъния, съответно 17,4 милиарда леи всяка.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net13085050