Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Бюста на Еуджен Чалък, КълърашCod 1243


Бюстът на Еуджен Чалък напомня на жителите на град Кълъраш за усилията, положени от кмета, ръководил за време от три мандата, в периодите юли 1931 – юни 1932, септември 1938 – октомври 1940 и септември 1941 – ноември 1944.

Емблематична фигура на Кълъраш, която го е ръководила с „желязна” врата, Еуджен Чалък спечелва реноме на трансформатор на града в междувоенния период, в културна столица на югоизточна Румъния. Адвокат, писател, марков журналист, разширява ел. мрежата  и канализацията, павира булевардите, построява родилен дом, обществена баня и пуска в експлоатация един пазар. Също така, съставя първия план за развитие на града за период от пет години, който обаче не е могъл да се реализира поради смяната на политическия режим в Румъния.

През1923 г., след завършване на Факултета по право, когато е избран да работи като адвокат в града на брега на Борчя, Чалък става човек на мястото. На практика, от тогава, в продължение на 22 години, започва скоротечна кариера в почти всички сфери в Кълъраш: културна, художествена и урбанистична.

В периода 1925-1940 г., цялата културна дейност в Кълъраша гравитира около Еуджен Чалък. През 1937 г., например, Конгресът на Генералната федерация на провинциалната преса протича в Кълъраш, среща, на която са всички журналисти на Велика Румъния. Наречен и културния кмет, Еуджен Чалък има заслугата за побратимяването на вестник „Пъмънтул“, който излиза от печат през 1932 г., а до 1944 г., когато адвокатът е арестуван, излизат от печат 252 издания.

Обвинен е от властите за симпатизиране на националистическите идеи на добрите си приятели Николае Йорга и Константин Арджетояну. Парадоксално е, че Еуджен Чалък никога не е участвал в политическа партия. Плановете му за развитие на града се прекратяват изведнъж през 1944 г. когато е арестуван и изпратен в трудовия лагер в Каракал. След периода на задържане в лагера в Каракал излиза болен от диабет. Също така, постоянно е проверяван от Секуритате, бидейки обвиняван, че подкрепя Хитлер във вестника, който покровителства.

След възстановяване, работи в Народния университет в Букурещ, където изнася доклади на национално ниво за великите писатели на Румъния. Умира на 6 юни 1976 г. в Букурещ.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12501284