Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Водната пещера, село ТабачкаCod 2390


Пещерата “Водна” се намира на 5 км източно от с. Табачка, на левия бряг на река Черни Лом. Носи това име може би от малкото изворче, което се намира в дъното й. Местно предание гласи, че водата от него има лечебни свойства. Пещерата представлява голяма естесвена плукръгла ниша на два етажа, образувана в отвесните към реката скали. Широчината на нишата при основата е около 90 м. До нея води пътека, кръжаща около скаллното плато, в най-голямата си широчина достигаща до 4 м, където образува малка площадка непосредствено преди входа на пещерата. От външната страна на пътеката се виждат няколко гнезда, изсечени в скалата, вероятно предназначени в миналото за отвесно стоящи греди на парапет. В същинската част вече на скалният навес, вътре в нейния център, се намира голям скален блок, издигащ се на около метър над пода на обекта, с изсечено кръгло корито в горната му част с диаметър 0,51 м и дълбочина 0,20 м. Въпросното съоръжение е разрушено до голяма степен от иманярски интервенции . За последен път снимка на все още непокътнатия жертвеник е направена през есента на 2002 г. По стените и тавана на Водна има изсечни няколко латински и гръцки надписи, забелязани и публикувани още от Карел Шкорпил в началото на миналия век. В повечето от надписите добре се виждат собствени имена на римски ветерани, вероятно посетили и оставили информация за себе си върху скалния обект през Античността. От лявата страна на пещера Водна се намира малка ниша в скалата, във вътртешността на която има скални изображения от праисторически епохи, както и такива от Средновековието. След това надолу по пътеката се намира още една малка пещера, известна с името “Тъмно”. Представлява естествена тунелообразна пещера, широка при входа 3,80 м и висока 2,50 м, като навътре постепенно се снишава. До входа се вижда жлеб. Откритите археологически материали свидетелстват, че последните две съоръжения са използвани за първи път от човека през епохата на праисторията за култови цели, а много по късно след това и за скални отшелниески килии през епохата на средновековието.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12502156