Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Гарата, Рошиории де ВедеCod 1548


Гарата в Рошиории де Веде е исторически паметник, построен през 1889 година.

През 1927 година, кралското семейство посещава Рошиории де Веде слизайки на гарата, исторически паметник.

На 11 април 1944 година, Министерството на вътрешните работи преценява, че на тази гара се организират саботажни действия срещу германската армия.

Най-старите материални следи за човешко обитание в тази зона са от епохата на неолита и са доказани от съществуването на две селища (назовани от местните „крепости”), намиращи се в сегашния периметър на града: “Паланка” и „Ливез”. Центърът за живеене на траките, построен тук около 2000  година пр. Н.е., от който се формират, през бронзовата епоха, гето-дакийските племена, включва и земите на Ришиории, които имат много останки от периода на преминаване отк каменната епоха към маталната епоха.

През II-I век пр. Н. е, до времето на Буребиста, в зоната на град Рошиории де Веде се описва присъствието на скордиски келти  от региона на Сава.

В края на IX век, в зоната иам ново варварско нашествие. Става въпрос за печенегите (от турски произход) от които узите и бериндеите са племена, които със сигурност са населявали части на Телеорман.

Последната инвазия на мигриращите народи, град Рошиории де Веде познава през 1241 година, когато татарите (монголско племе) под ръководството на Буждек, проникват в Мунтения и проникват в Ардял по долината на Олт, както ни казва хрониката на Фазул-Улад-Рашид-ед-дин.

Археологическите разкопки, направени при Дулчанка (3 км източно от града) изваждат на повърхостта доказателства за продължаване на материалната култура на местните и по време на нахлуването на мигриращите народи. Тук е открит важен археологически комплекс, състоящ се от последователност от селища от неолитната епоха и до XIII-XIV век.

Град Рошиории де Веде е споменат за първи път в документ, датиращ от края на XIV век. Надписът е “Дневник за пътувания”, редактиран на немски език от два пелерина, Петер Спарнау и Улрих фон Тенсдат, които през 1385 година (по време на управлението на Раду – бащата на Мирча чел Бътрън) прекосяват Цара Ромъняска и Трансилвания, след пелеринаж в Йерусалим.

Коментирайки документа от 1835 година, Николае Йорга преценява, че град Рошиории де Веде е град, много по-стар от документалното му засвидетелстване, през XIV век фактически се съставя по време на феодален търг, който ще се развива постоянно, докато мине окончателно към градски живот към края на XVII век.

Въпреки че през 1385 година местността има вече характер на търг, тя ще фигурира в официалните документи като  господарско село до началото на XVII век.

 Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12501365