Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Град Томис, КонстанцаCod 1119


Томис, днешна Констанца, е основан преди повече от 2500 години от гръцките мореплаватели и търговци, дошли от град Милет (Мала Азия), привличани от предлагания подслон от залива и полуострова, формирани по брега на Черно море, както и от много добрата размяна на продукти, правена с началниците на местното население, гетите.

Периодът на голямо процъфтяване на Томис е към средата на I век , когато, заедно с установяването на римското господство на района между Истрос (Дунав) и Понтул Евсксинос (Черно море), станал римска провинция, градът стига ранг на столица.

В това време се издигат храмове и величествени сгради, публични пазари и терми (бани), ателиета за преработване на мрамор, построени са нови улици и квартали.

През III век, градът е все по-често притесняван от инвазиите на карпо-гетите, като опустява. Но, до идването на император Юстиниан (527-565) се построява отново градската стена (видима и днес в Археологическия парк). Градът е изоставен от аварите през  601 година. Няколко века по-късно, върху руините на Томис се появява малко селище от рибари, от които, постепенно, в следващите векове се развива Констанца.
Останките от древната цивилизация се срещат в днешния град на всяка крачка. В днешна Констанца могат да се видят останките от римската стена, която затваряла на северозапад град Томис и руините на портите на запад и на север, от които е ставало излизането от града. След направените разкопки между 1958 и 1960 година е установено, че стената е преправяня през VI век, точно по трасето, на което е била в края на III век. Разликата между първоначалната стена и втората такава,, която маркира фазата на реконструиране, се вижда ясно на северната порта, стълбовете от дясната и лявата страна на портата. Градската стена, чиито руини познаваме, днес, е построена вероятно при господството на император Тацит или Диоклециан. След понесените разрушения през следващите векове е преправена по времето на император Юстиниан, така,както доказва Василе Първан след археологическите разкопки, извършени през 1914 година. Окончателно е разрушен към края на VI век след  славянско-аварската миграция . Стената е, в хронологичен ред, най-новата. Стената от гръцката епоха и може би друга от римската епоха, временна, не се познава, а съществуването им е предполагаемо.

Много други забележителности на град Томис се намират в музея на града, между тях има изключителни предмети, както мраморната статуя на богиня Фортуна, пазителка на град Томис, заедно с Понтос, богът на Черно море, статуя, пак от мрамор, на змията Гликон (азиатско божество) и др.

La Cetatea Tomis și-a petrecut ultimii ani ai vieții marele poet latin Ovidiu, ce a consemnat în operele sale („Tristele“ și „Ponticele“) prețioase informații despre viața și obiceiurile geților băștinași.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12488225