Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Защитена местност „Находище на пролетно ботурче – Бреница”, с. БреницаCod 2456


Местността „Находище на пролетно ботурче – Бреница” край с. Бреница, общ. Тутракан е най-новата защитена местност в района. Обявена е за такава през 2015 година с цел опазване на естествено находище на пролетното ботурче, известно още като пролетна циклама (Cyclamen coum). Площта на местността е близо 32 дка.
Пролетната циклама започва да цъфти още преди снегът да се е стопил. Тогава малките лилаво-розови цветчета могат да се видят и под лед или издигащи се на снежната покривка. Среща се основно в дъбови гори. Включена е в Закона за биологичното разнообразие, както и в Червената книга на България като „радяк” растителен вид. Призната е и като лечебно растение.
Видът е защитен и в Европа. Включен е в Бернската конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net11337328