Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Защитена Област „Чаиря”, МетодиевоCod 2085


Местността е известна с птичето си многообразие и привлича туристи, които имат специален интерес към орнитологията. Тя се съсредоточава в района около селата Методиево и Генерал Колево, като продължава на територията на Община Генерал Тошево. Зоната е едно от малкото запазили се в Добруджа пасища с полуестествена степна растителност. През зимата и пролетта там се образуват временно залети площи, които при дъждовни години остават до края на юни. Водолюбиви птици използват тези площи за гнездене и хранене през зимния период. Сред тях са и голямата белочела гъска, калугерицата и застрашената вечерна ветрушка. Територията е обявена от BirdLife International за орнитологично важно място.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12689268