Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Зелен Образователен Център, ШаблаCod 2045


Разположен е в общинска сграда с местно културно значение, известна като „Старото училище“ или „Пансиона“. Масивната каменна постройка датира от началото на XXв и се отличава с монументална архитектура и висока естетическа стойност. Сградата и прилежащия й парк са обновени и адаптирани към новите нужди и специфични функции на образователен и промоционален център за природозащитна и туристическа дейност.

Центърът е многофункционален и разполага с лекционни зали, зали за експозиции, представящи биологичното разнообразие и културно-историческото наследство на района, Интернет зала с IT-система за он-лайн наблюдение на влажните зони чрез камери, монтирани на подходящи места. Освен за директно наблюдение на езерата от посетителите, IT-системата е в помощ и на контролните органи, които следят за спазването на екологичното законодателство.

В прилежащото на Центъра парково пространство са обособени зона за отдих и няколко зони, експониращи характерна за района растителност: езерна зона с водна растителност, зона за пясъчна растителност и скален кът с алпинеум.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12699592