Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Имението на Кълинеску, МихъйлещCod 1056


Имението е построено на  брега на езерото Михъйлещ, в началото на  XX век.

В края на XIX век,  Михъйлещ има статут на селска комуна, която е част от район Кълнищя на Влашка област и е съставена от селата Михъйлещ де жос, Михъйлещ де сус, Туфеле, Бъняса и Костиен с 1892 жители. В комуната имало три църкви и смесено училище с 61 ученици (от които 11 момичета). По онова време, на сегашната територия на комуната функционирали в този район и комуните Новач и Попоещ, всяка съставена само от съответното село. Комуната Новач имала 683 жители, църква и училище с 40 ученици (от които 10 момичета). Комуната Попещ имала 796 жители, църква и смесено училище с 26 ученици.

Справочникът Сочек  от 1925 година посочва комуните от района на Арджеш в същата област. Комуната Михъйлещ имала 2424 жители в селата Костиен, Михъйлещ де сус и Михъйлещ де жос. Комуната Новач имала 1286 жители, а комуната Попещ — 1118. През 1931, комуната Попещ се закрива, село Попещ минава към комуна Новач, а комуната Михъйлещ била съставена от селата Михъйлещ и  Туфа-Костиен.

През 1950, комуната Михъйлещ става седалище на район Михъйлещ от еайон Букурещ, от който била част и комуната Новач. През 1952 районът е разформиран, комуните са приобщени към район Дръгънещ-Влашка от същата област. През 1968, те преминават към област Илфов. Пак тогава, е разформирана комуната Новач, нейните села минават към комуната Михъйлещ. Разформирано е и село Туфа-Костиен, обединено с Михъйлещ. През 1981, регионално административно реорганизиране води до преминаване на комуната кум област Джурджу. Комуна Михъйлещ получава статут на град през 1989 година.

В град Михъйлещ се намират четири исторически паметника от национален интерес. Един е археологическият обект на дакийската крепост Арджедава (период Latène), разположена на „la Nucet” (на север от село Попещ). Други три църкви на територията на града са класифицирани на национално ниво като исторически архитектурни паметници: църквата „Свети Първенци” (1714) в Михъйлещ; църквата „Успение на Света Богородица” ( XVIII век) от Новач; и църквата „Света Троица” (1688–1689) в Попещ.

Други 7 обекта в комуната са включени в списъка на историческите паметници на област Джурджу като паметници от местен интерес. Два са археологически обекти — мястото „църквата Туфа-Костиен”,  където са открити следи от селища от временната бронзова епоха (култура Глина III и Теи) и от период Latène ( III–I век пр. Хр.); и гето-дакийски некропол, открит на излизане от Попещ, от лявата част на пътя към Новач.  Другите пет са класифицирани като архитектурни паметници: църквата „Свети Николай” (1870) в Дръгънеску; къща Мария Кълин (1920); къща Марин Матей (1927); къща Мария Стате (1931), последните две в Новач и старото учлище (1900), днес детска градина, в северната част на село Попещ.

 

 

 Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12212829