Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Кулата на Костя, ФръсинетCod 1535


Построена в началото на осемнадесети век, тя е възстановена последователно след изтърпените поражения и земетресенията. Кулата, една отбранителна кула, вдъхновена от Османската Балканска архитектура, вникнала в румънското пространство през шестнадесети век, достигайки своя връх през първата част на Фанариотския век.

В началото на деветнадесети век, братята Никола и Йоница Бъцковяну, ректори на Митрополията, са стопани на кулата. През 1878 година кулата е променена и губи своята външна част. Кулата е посетена от Николае Йорга през 30-те години. В края на 60-те години, кулата е опустошена и разрушена. Днес, макар и възстановена, с горните етажи реконструирани, Кулата е отново изоставена. Кулата се намира в същата сграда  на имението Костя, построено от благородниците Костя, както изглежда, през деветнадесети век. Имението е възстановено през първата половина на ХХ век. Става щаб на колективни ферми след национализацията, а сега е пусто и разрушено.

Кулата разполага с компактен квадратен план, тъй като е кулата с най-малките размери в плана от онези, които са се запазили. Тя е по-скоро отбранителна кула от укрепено жилище. Възстановителните работи през последните десетилетия са и реставрирали горната част, като сега има три нива. Мазето се намира на партерния етаж, с достъп отвън. Първият етаж е с достъп по външна стълба, днес изчезнала, датираща вероятно от възстановяването през 1878 година. Вторият етаж е зает изцяло от дървена беседка, с крепостни бастиони на стената на парапета. Кулата няма прозорци, а само укрепления.

На румънски език терминът „кула“ има следните значения: „1. В средновековната архитектура: кула за отбрана; 2. Укрепено болярско жилище, с повече етажи, широко разпространено през осемнадесети век в Олтения и Влахия; Сводеста изба“. Форми и подобни значения, за този термин, са намерени във всички балкански езици, включително на турски език, където „Куле“ означава „кула“, а „кале“ означава „крепост“. От турския език идва и наименованието на известния ни остров, днес под водите на Дунава, Ада-Калех „Островът-крепост“. Румънски думи, които са свързани с думата „кула“, са: килия, Килия и скеле.

Понеже кулите не се срещат по други места в Румъния, освен в Олтения и Мунтения, изследователите смятат, че техният модел може да бъде намерен на Балканския полуостров. Някои експерти насочват произхода на кулите до Афганистан и Иран. Въпреки това, кули могат да бъдат намерени и в равнините на западните европейски страни като Италия, Франция и Испания.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12155631