Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Къща Дайа, РошиорCod 1544


Къща Дайа в Рошиор е построена през 1902 година, в специфичната за епохата архитектура, на търговските търгове в пълен икономически подем.

Град Рошиории де Веде е разположен върхуу основите на римски замък, който бил част от Limes Transalutanus ( III век сл. Хр.).

Първото документално свидетелство на общината датира от ll н.е., когато на една от картите на Птолемей се появява под името Пирус – Градът на крушите. В последствие, заедно с преминаването на мигриращите народи, българите, една част от които се установява тук, приемат латинското наименование, трансформирано към славянския говор, използвайки думата „Груши’ – Круши.

Постепенно, това наименование е прието и от местното население, което, за по-лесно произнасяне на румънски език елиминира началното „Г“ и остава името РУШИ. В последствие, заедно с миграцията на германските народи към Централна Европа, една малка част остава все-пак да живее в този град, думата Руши става Русен, множествено число на немски език.

През 1385 година, при второто ясно документално свидетелство на днешната община, се появява името RUSSENART (което било стар град), чрез добавяне на наставката ART, от античната крепост Артина (наричана и Арчина) от Limes Transalutanus, превзета и подсилена от римляните, за да защитят града, който се бил развил като нейно продължение, между хълмовете на река Ведя (лилава вода). Днешната община Рошиории де Веде (правилното наименование би трябвало да бъде ОБЩИНА РЮСНАР) представлява следователно един от най-старите градове-крепости, намиращи се на територията на Румъния, последвалите изследвания (в Албещ, Перет и Дулчанка) доказват факта, че датира всъщност от  lV век  пр. Хр.

Първото споменаване във вътрешен източник, се намира в указ, издаден от Нягое Басараб на манастир Кутлумуз в Атос (1512-1513). Споменати са селищата Сърби и Руши. Първото изписване на пълното име под формата “Рушии де Веде ” се намира в документ, издаден от Раду от Афумац на 18 май 1526 година. През XVI век става средище за конното тяло.

През 1689 година е приютен в Рушии де Веде, Константин Вода Брънковяну, намиращ се в конфликт с имперския генерал Хеслер.

Област Телеорман се възползва още от XVIII век от един град Руши и два търга: Зимнича и Мавродин. Те били върху специални имоти или болярски такива. Значи не е имало нито един свободен градски център.

През 1821 година град Рущии де Веде е трансформиран от Тудор Владимиреску в наблюдателен пункт за движението на турците по Дунав. Окончателно е окупиран и опожарен от турците.

Чрез мирния договор от Адрианопол от 1829 година се премахва турския монопол върху търговията и са увеличени връзките по Дунав.

През 1831 година Рушии де Веде е единственият град на областта. Тук са се парактикували 20 занаяти, в които работели 193 човека. В града развивали дейността си 42 бакари, 17 кожухари, 17 обущари,15 казанджии,14 бояджии, и др.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12488253