Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Къща „Матаке”, Дробета Турну СеверинCod 1461


Къща «Матаке» е построена в началото на ХХ век, със собственик Матаке Анна Зоя. По-късно къщата е национализирана имаща множество приложения, включително и Поликлиника. През 2000 г. сградата е върната на семейство Матаке.
През 2010 г. сградата е реновирана, ставайки седалище на институцията Hidroserv S.A. Инвестицията за обновяването е 1 милион евро, насочени към пълно запазване на архитектурата на историческия паметник, част от културното наследство на Мехединц.
Фирмата за хидроенергийни услуги Hidroserv S.A. – Клон Железни врата е създадена през 1972 г. с началото на ремонта на първия агрегат водноелектрическата централа Железни врата, работеща в системата на ВЕЦ Железни врата до август 2002 г., когато по силата на Решение на правителството за реорганизацията на фирмите за производство на електроенергия става SC Hidroserv Бистрица S.A.
Клон Железни врата извършва ремонт и поддръжка на 8 водноелектрически централи, в които са инсталирани 24 водноелектрически агрегати с инсталирана мощност от 1.660,17 MW, което представлява 26,1% от инсталираните мощности във водноелектрическите централи, управлявани от Hidroelectrica.
Клонът извършва ремонт, поддръжка и модернизация на хидроагрегати, енергийни и хидромеханични инсталации, осигурявайки пълния спектър от необходими дейности, включително ремонт на палетите на турбините, съответно покриване на областите със кавитация, като е снабден с оборудване за термично пръскане и заваряване с модерни процеси тип WIG, съответно MIG.
S.S.H. HIDROSERV S.A. Клон Железни врата изпълнява строителни работи и метални конфекции, включително защита от корозия, пясъкоструене и защиттно покритие срещу корозия, използвайки модерни методи на заваряване и рязане, процесс MIG-MAG синергичен тип, процес WIG, източник тип инвертор AC-DC, процесс MMA с източник инвертор, хлътване въздушен лък, със сертифицирани заваръчни процедури, заварчици използвайки сертифицирани заварчици за широк кръг от области и заваръчни процеси.
Клонът изпълнява работи по водоснабдяване и маслени мрежи под налягане, тръбопроводи от ниско легирана стомана и сплави, съответно полиетилен с висока плътност, като има оборудване за заваряване с висока успеваемост, ръчно с електрод, покрит wig, mig-mag, със, сертифицирани заварчици в изброените области и процеси, използващи заваръчни процедури, одобрени от ISCIR и ISIM Тимишоара.

 Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12854799