Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Къща Музей „Велик Княз Николай Николаевич”, ПордимCod 2209


Къщата на Иван Стойков-Троянчанина е строена през периода 1862-1865 г. През 1877 г. в нея пребивават руският император, главнокoмандващият Дунавската руска армия, румънският княз, видни руски военачалници. От 26 октомври до 10 декември тук е разквартирувана руската Главна квартира. В този дом в присъствието на граф Н. Игнатиев, ген. Н. Обручев, ген.Д. Милютин, ген. Е. Тотлебен, ген. Й. Гурко се провеж-дат военни съвети, взели важни стратегически решения за хода на войната – за блокадата на Плевен, за зимното преминаване на Балкана, обсъден е проектът на Сан-Стефанския мирен договор. Къщата е откупена от Военното министерство и превърна-та в музей в периода 1904-1907 г.
Експозицията отразява дейността на Главната квартира на руската армия по време на пребиваването на главнокомандващия княз Николай Николаевич и император Александър ІІ в Пордим от 26 октомври до 15 декември 1877 г. В нея е отделено специално внимание на участието и ролята на руската артилерия във войната от 1877-1878 г.
Вход свободен.
Телефони:
064/ 830-251 – Плевен и 06513/ 21-06 – ПордимDid you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12703915