Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Музей Аксиополис от ЧернаводаCod 1073


Музеят бе открит на 3 юни 2006 г. Общия профил на музея е археологически, основният профил е праисторическата археология, дако-римската археология, история.

Сградата, която се помещава музея е служела с течение на времето като пожарникарен център, дом на пионерите. Възстановена и спасена от разрушаване, сградата представя в 5-те стаи и лоби, колекция от праисторически и римски декоративни произведения на местното и регионално изкуството на XIX век, паметници и личности, които са белязали историята и имиджа на града.

Зала 1 представя нео-неолитния период (5500-2500 пр.н.е.). Тук се намират  „Мислителят и неговата половинка“ шедьовър на неолита -скулптура открита в Черна вода в гробницата от погребателен некропол от  Хълма София (1956г.). В района са били идентифицирани населени места и некрополи, принадлежащи на културите на Хаманджия, Гумелница Черна вода I, III и II с богат археологически инвентар: керамика, оръжия, кремъчни сечива, накити и култови предмети (V век пр. Хр.) костен материал.

Зала 2 показва Халщатния период – първата желязна епоха (1200- 450/300 пр.н.е.), която познава особеностите на културните събития. Наименованието на културата е произлязло от града със същото име в Австрия. На няколко места в Черна вода са одобрени селища и некрополи, които принадлежат към културната среда на Бабадаг II и III: на Хълм София е споменато съществуването на oppidum tracic hallstattian (X-VIII пр.Хр.), защитаван от една стена от пръст и камъни. Погребалната инвентаризация може да бъде възхищавана  при гръцката гробница от Меджидия -век II пр.Хр, халщатни съдове от района на  Черна вода и Рашова – Червен Бряг, гръцка керамика внос, гръцки съдове за  общо ползване (век III-II пр. Хр.),амфорни съдове от понтийска Хераклея и Хиос (век IV пр. Хр.), погребални урни.

 

Зала 3 е посветена на ранния период на окупирането  на Дачия от римляните, след  двете велики войни, приключили със  завоевание на територията между Карпатите-Дунав-Понт и нейната трансформация в римска императорска провинция. След някои изследвания, великия археолог Григоре Флореску е открил в Чернавода каменна кариера, управлявана от римляни,  с представителството на Hercules Saxanus (Рипензис), чийто образ може да се види в една рисунка, изложена в залата (оригиналът е в музея на Националния исторически и археологичен музей Констанца). Могат да се видят парични емисии, римски динари републикански, произхождащи от изолирани находки. Налице е също така римска керамика открита в Рашова, Черна вода, надписи върху тухлите с имена на военни звена, разположени в района.

Зала 4 отразява късноримската епоха (края на III-IV век) и има следи от римско присъствие в Axiopolis, Капидава, Сачидава и Бесарабия.  Може да бъде проучен план на града и неговите етапи на строителство. Доказателствата за съществуването на християнството в Малка Скития: плочата на гробницата hypogeu, датираща от VI век, извън крепостта Axiopolis възпроизвеждане на варовикова плоча със споменаване на трите мъченици: Chindeas, Кирил и Дасий (Тасиос) (IV век), телени и бронзови предмети и карта на укрепленията на Добруджа.

Фоайето на музея, посветено на IXI-XX век, е евокирана личносттана Ангел Салигни, модела на моста, построен от великия инженер е открит през 1859 г., тази красива сплет от желязо, която е пробила времето до нас, един албум с етапите на строителството на моста, снимки с най-големия строителен проект на Румъния – Канала Дунав-Черно море.

 Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net11712745