Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Музей „Долен Дунав”, КълърашCod 1249


Музеят в Кълъраш е основан през 1951 г. От 1968 до 1987 г. работи като отдел по история и археология на Окръжен музей – Яломица, а от 1987 г. е независим окръжен музей.

Сградата на музея е архитектурен паметник от края на деветнадесети век. Постоянната експозиция представя на публиката тематични изложби и богати колекции от археология (керамика, антропоморфни и зооморфни фигурки, огнища, инструменти, фрагменти от сгради в нео-неолита от археологическия обект Султана – Малу Рошу, антропоморфна пластика от римската епоха, колекция от римски лампи, стъклена керамика и византийски орнаменти от Пъкуюл луй Соаре), антични и средновековни монети, експонати, илюстриращи местната история. Музеят притежава и етнографски колекции и от модерно и съвременно румънско изкуство. От 9 юни 2012 г. е открита секция „Ковчежничество и археология“ на Музея Долен Дунав – Кълъраш. Това направи възможно премиерното излагане на някои изключителни парчета, които са част от съкровището на музея (монети, златни и сребърни накити и т.н.), наследство, което илюстрира еволюцията  на дунавските общности от праисторията до края на античността.

Още от създаването си през 1951 г., музеят от Кълъраш проявява силен интерес към традициите и обичаите на тази област, чрез работа на терен, което довело до значително увеличаване на етнографското наследство. Днес, Музеят „Дунав музей” осъществява важна международна програма за по-дълъг период от време, озаглавена „Селското домакинство по Долен Дунав“, която има за цел да представи възраждане на румънските народни традиции и селския живот по Долен Дунав. Мястото за временни изложби в секция „Етнографията и народно изкуство” на Музей „Долен Дунав”, е идеалното място за постигане на постоянна изложба, която показва най-важните етнографски части за селския живот на тези места през XVIII – XX век. През 50-те години на съществуване на етнографската колекция в музея „Долен Дунав” работят редица специалисти по етнография: Ница Ангелеску, Ливиу Михъилеску, Разван Чюка, Елена Чьобънеску, Александру Влъдъряну, Дорина Оарфа, Мариан Бурчу, Габриел Бунгез.

Днес възстановителните работи се поддържат от двама експерти в керамичното възстановяване. Възстановяването се извършва както в лабораторни условия, както и чрез мобилна лаборатория за реставрация по археологическите обекти в Гръдищя, Кослоджен, Султана Малу Рошу, Мъриуца в Мовила, Късчиоареле, Дуросторум и др.
Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12506526