Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Музей Олтения, КрайоваCod 1357


През осемнадесети и деветнадесети век на мястото, в което се намира в момента Катедрата по история и археология към Музея на Олтения, има една чешма, от която се снабдяват с питейна вода превозвачите, които я доставят и разпространяват срещу допълнителна такса в историческата част на Крайова. Земята е била принадлежност на Църквата на Богородица от Дуд, днес Мадона Дуду. Също на този терен се намира и част от древна гора, от която малка част е запазена в сегашния парк Михай Браву. Бръндуша е на мястото и на беден квартал, който се отделя от рекичка, която свързва  Долината Влайку и един от ръкавите на Жиу от друго време.

Пред настоящата сграда има дървено мостче, което е свързвало жилищата от Доробанция, където са живели доробанците, които са защитавали реда в Крайова и имали военни сили. В края на XIX-ти век при дарение на фондацията Мадона Дуду, направено от някой си Преда, е разпитан от общината за изграждане на хоспис. В тези условия бъдещият проект включвал изграждането на вътрешен закрит двор и решетъчни прозорци на височина по-висока от обикновените сгради.

Правителството на град Крайова, което е получило даренията на тази земя, мотивирало, че местоположението на болницата също е неадекватно, твърде близо до центъра. Следователно, новата сграда на болницата е построена извън Крайова по това време.

С финансиране от Министерството на образованието и религиозните въпроси, както и от Кметството на Крайова, в началото на ХХ-ти век започва изграждането на сегашното седалище.

 

Строителството на сградата на Отдела по история и археология към Музея в Олтения, от архитекта Фр. Билек, е завършено през 1906 г. и е открита през есента, по време на 40-те години юбилей на управлението на крал Карол I, с функционалността на началното училище за момчета и момичета. На това място са били настанени много сираци, които се занимават с търговия. Със собствени средства, получени по различни начини: занаяти, изработени от ученици и продавани от Дамския комитет на Крайова по време на големи празници в годината, се осигурява прехраната на много бедни ученици, всички покровителствани от свещеници служители в  Църквата Мадона Дуду.

През ноември 1940 година сградата е била силно засегната от земетресението, а учебната дейност след това се прехвърля за определен период, докато се подсили сградата. През 1948 г. комунистическия режим премахва религиозните фондации и частните училища. Ето защо, на пряката намеса на бъдещия академик В. С. Николаеску-Плопшор и неговия колега от школата – Стивън Войтек, тогава министър на образованието, сградата е дадена на Музея на Олтения. Тук са се появили първоначално за известно време и Държавните архиви и всички музеи в град Крайова.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12699562