Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Музей Теохари Антонеску, ДжурджуCod 1045


Появата на музея идва  от първите занимания на многообразната личност на Николае Дрок-Барчиан, директорът на гимназията. Той основава през 1876 година ботаническа градина, а през 1883 година ученически музей за природни науки. Обогатен впоследствие с археологически предмети и документи, като събраните материали се изгубват след разрушаването на града през 1916 година.

Общинският музей е основан през 1934 година, чрез Решение на Влашката префектура. По внушение на учения Йон Андриешеску, му се дава името на първия професор по археология на университета  в Яш, роденият в Джурджу, Теохари Антонеску. На чело на институцията е назначен, с почетна титла, младият професор Думитру Берчу, който я ръководил до 1948 година. След двугодишна пауза, тя е основана отново и развивана в течение на две десетилетия, от професор Георге Ръдулеску, абсолвент по Изящни изкуства, подпомаган от музеографа-реставратор Михай Йонеску.

Между 1950 и 1980 година, музеят е бил от районно значение, обществено и  без юридическа обособеност. Става отново общински през 1981 година, след поправките, донесени от териториално-административната реформа, със секции по история и етнография и Офис за културно национално наследство. Между 1977 и 1990 година, постоянната му изложба се казвала “Музей на борбата за независимост на румънския народ”. От 1993 година взима отново името на предвоенния си покровител, а между 1999 и 2005 година се възстановяват изложбите на секциите по археология и история.

Чрез отстъпване на мястото на секцията по етнография от комуната Флорещ-Стоенещ, собствеността й е донесена в Джурджу, където е направена нова постоянна изложба в края на  2006 година. От 2003 година в администрирането на Общинския музей влиза и  Къщата-музей на поета Петре Гелмез от комуна Гогошар.

Залата, посветена на славното управление на Мирча чел Бътрън (Мирча Стари) включва, между другото, намерени части в двора на града и факсимилие на документи, издадени в Джурджу. Отделно място е запазено за епохата на Михай Витязу, чиито победни битки от  1595 година (Путинейу, Стънещ, Шерпътещ, Кълугърен, Джурджу) са допринесли за известността на тези места в цяла Европа. Преходът от средновековния към модерния период (вековете XVII – XVIII) е предадена чрез изображения на паметници от региона (Комана, Миронещ, Добрен, Херещ, Флорещ-Стоенещ, Гъисен), чрез печати и карти от епохата, оръжия, украшения, монети и други доказателства. Изграждането на модерна Румъния е отбелязано чрез събития, белязали съдбата на страната: Революцията от 1848 година, Обединението на Княжествата (1859), постигане на Независимостта на държавата (1877) и Голямото Съединение (1918). В същото време са подчертани и постиженията, които индивидуализират Джурджу в рамките на развитието на румънското общество, най-вече приоритетите в транспорта и комуникациите.

Секции на музея: Възпоменателна история, Етнография, История, Археология

 Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net10736341