Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Мусинска Пещера, МусинаCod 2544


Мусинска пещера се намира близо до с. Мусина, област Велико Търново. Дълга е около 380 м и е изцяло картографирана. В пещерата се е заселила огромна прилепова колония. Достапът е свободен, но не е препоръчително необучени хора да влизат навътре.

Намира се в дясно под пътя при влизане в село Мусина от град Велико Търново в посока град Павликени. За да се достигне до входа й обаче, трябва да се влезе в селото и да се слезе в дясно по улиците до реката. Най-добре е да се пресече реката и срещу течението по десния й бряг улицата води до чешма пред входа на пещерата. Пред самата пещера се забелязват и остатъците от водно колело, воденичен камък и каменни градежи. В нея са открити следи още от първобитния строй.

Пещерата е с два входа (сух и широк и воден тесняк). Наклона е с понижение от входа около -2м. и следващо повишение от около + 5м., след което следва отново понижение от -3м до кален сифон по главната галерия.
В дълбочина на пещерата се намира „Синьото езеро“ (Синият вир), което се явява и начало на много опасен сифон. Като легенда се говори. че в дъното на една от залите във водната галерия на пещерата има потопено римско злато.

Сухоземната част на пещерата е обитавана от голяма прилепова колония.
Във водната част тече подземна река, която идва от десетки километри по карстовите разломи и пещери. Има дори запазени спомени, че преди време в пропастна пещера в района на село Добромирка (около 17 км. по права линия) била пусната слама, която изплувала в Мусинска пещера.

При създаването на римския град Никополис ад Иструм, римляните каптирали извора от пещерата и изградили водопровод с акведукт, за доставяне на прясна вода до града. Водопроводът достигал до разпределителеден воден резервоар западно от града.

Преди 1990 г., пещерата е била благоустроена и осветена, а входа затворен. Сега обаче достъпа е свободен, но не е препоръчително влизане навътре за неспециалисти, понеже е доста опасна.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12488278