Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Начално Училище за Момчета, СлатинаCod 1680


оден през 1725 година, Йонашку Купецу бил един от най-проспериращите търговци в областта, и успява да натрупа значително имане, което дарява изцяло на град Слатина.
Цялото имане, събрано от Йонашку Купецу през своите 71 години живот, е оставено на слатинчани, на които търговецът остава, кокто е отбелязано в историята на катедралата „Църква за душата, училище за разума, болница за тялото и извор на жизненост”.
В края на XVIII век, от парите на Йонашку Купецу се изгражда училище, където момчетата, които произхождали от бедни семейства получавали безплатно обучение. Училище Йонашку било едно от най-добрите училища в страната, което подготвило десетки поколения ученици, с реноме в националната цивилизация. „Голямото училище от долината”, както било познато, функционирало, с малки прекъсвания, до 1894 година, когато е съборено и се построява локал с изключителна арйитектура – „Момчешко училище номер 1 Йонашку”. От 1921 година, Училището за Индустриални ученици получава разрешение от Министерството на общественото образование да функционира в същата сграда. Училището за църковни певци има, първоначално, одобрение от Министерството на общественото образование през 1923. МОО чрез Генералната Дирекция за начално образование, не одобрява функционирането на това училище в локала „Йонашку”, тъй като тук функционира и Момичешкото училище номер 1. Това училище, основано през 1846 година, не е имало самостоятелно място.
През 1938, учителките П. Рошу и M. Брату, учредяват училищен музей, за да „се запазят важните моменти от еволюцията на румънското образование”.
Училище Йонашку се облагодетелства и от фонда, оставен през 1866 година от Йон Варипати. Варипати е големият земевладелец, който оставя на училищата в Слатина „цялото си движимо имущество”. Училище Йонашку, както и други училища, впрочем, било заето със събиране на собствени фондове. Най-подходящата форма за събиране на фондове били публичните училищни празненства.
Още от 1860, Библиотеката на училище Йонашку била и Обществената библиотека на града. Инвентарът на книгите, направен през тази година, започвал с „Doppia Scripturae” от Д. Ярку, и завършвал с номер 64 с шест нови карти.
През 1927-1928 година, тук е седалището на Културен кръг Слатина номер 1, ръководен от Дионисий Попеску, от който били част Училищата за момчета номер 1 и 2 и тези за момичета, също така, номер 1 и 2, както и „Градините” за деца, например „Градина Княз Мирча”.
Училище Йонашку дава ценни хора на обществото, като например: Т. Буркъ, T. Добреску, Д. Д. Полихрон, К.T. Драгомир, Михъйеску Флорин или Д. Попвичо. Теодор Буркъ е известен скулптор. Теодор Добреску е авиационен инженер . Проектира, през 1908, „миниплан” назован „апарат за летене”, патентован от Бюрото за Открития Букурещ. Думитреску Думитру Полихрон, генерал, учител в Висшето Военно Училище. Кайус Траян Драгомир, писател, научен изследовател, доктор по медицински науки, посланик на Румъния в Париж. Михъйлеску Флорин, доктор по филология, литературен критик, сътрудник във факултета по Румънски език и литература – Букурещ, преподавател във Филологическия факултет в Клуж, лектор в катедрата по Румънски език и литература в Сорбоната в Париж.
След кратък период, когато служи за интернат за момчетата от „Раду Гречяну”, в комунистическия период, тук функционира Областния Училищен Инспекторат. И днес, мястото служи пак за образование, като тук функционира Къщата на Дидактическото Тяло.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12182083