Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Остров ЛюлякаCod 2329


Остров Люляка се намира срещу квартал Долапите на град Русе между км 504.4 и км 501.5. Залесен основно с върба и топола, островът е достъпен за рибари и лагеруващи, като за лагеруване е удобен при ниски води на река Дунав. През късното лято е възможно водната връзка между острова и брега да бъде напълно пресушена и до него да се отиде както пеша, така и с колело. Островът е също така близо до туристическата хижа Приста, а централната част на Русе е на не повече от 10 км по вода и по суша. Люляка е единственият остров от изброените, който не попада в европейската екологична мрежа Натура 2000.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12505811