Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Остров Цибър, Резерват Ибиша, Долни ЦибърCod 2133


Остров Цибър e защитена местност в България с площ от 101.48 хектара. Включва незаетата от поддържан резерват „Ибиша“ територия на дунавския остров Цибър, в землището на село Долни Цибър, и два по-малки острова, надолу по течението на река Дунав, в землището на село Горни Цибър.
Защитената местност е обявена на 10 април 2007г с цел опазване на местообитания за гнездене, зимуване и почивка по време на миграция на защитени видове птици – речна рибарка, белочела рибарка, стридояд, къдроглав пеликан, смесена чаплова колония и др. Има площ от 101.48 хектара.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net10379750