Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Паметник „Железни Врата”, Порциле де ФьерCod 1470


Системата «Железни врата I» е една от най-големите хидротехнически конструкции в Европа и най-голямата на река Дунав, с инсталирана мощност от 2235 MW. Нейното езерото с обем от 2200 милиона кубически метра се простира от язовира до вливането с река Тиса.

През 1956 г., с решенията, взети в Букурещ и Бриони е решено да се използва огромния съвместен водноелектрически потенциал на Дунав в интереса и на двете страни, чрез реализирането на водноелектрическа централа в сектора Железни врата.

През 1956-1960 г., Институт за хидроенергийни изследвания и проектиране (ISPH) Букурещ и Институт «Energoprojeckt” Белград са разработили техническо-икономически меморандум, с който са предложили устройване и използване на водноелектрическия потенциал на общата част чрез две хидроенергийни и навигационни системи, разположени в профила Гура Въии – Сип км D 943 в първа фаза и в профила в района на Гура Въии. Радуеват в следващ етап. Двете правителства одобряват меморандума през 1960 г.

Всички документи относно проектирането, изпълнението, взаимните задължения и експлоатацията, съдържащи се в споразумението и конвенциите са подписани на 30 ноември 1963 г. от лидерите на двете страни. Щял е да бъде най-амбициозният проект за експлоатиране на водноелектрическия потенциал на река Дунав, но и за подобряване на навигацията и контрол на наводненията. Това е първото трансгранично сътрудничество между Румъния и Сърбия.

Двете страни са договорили, че както разходите, така и резултатите да се поделят по равно. Със споразумението от 1963 г. е предвидено изграждането на обектива по такъв начин, че да се даде възможност за експлоатиране на  водния участък на горното течение до кота 69.50 mdMA, а първоначалният одобрен дългосрочен оперативен режим е бил този с максимална кота при устието на Нера 68.00 mdMA.

По този начин, на 1 януари 1964 г. е създадена  Компанията ВЕЦ (I.C.H.) Железни врата, с предмет на дейност контрол на инвестиционните работи за реализиране на водноелектрическата и навигационна система  централи и навигационна система (S.H.E.N.) Железни врата. На 27 юли 1964 г., първите 20 служители под ръководството на инженер Георге Андрей Сълъджян дошли от Арджеш с три камиона, натоварени с палатки и завивки. Те щели да се присъединят един по един към работниците при язовирите Биказ и Бистрица. Така започноло издигането на работническите колонии. Откриването на началото на изпълнението на Хидроенергийнйата и навигационна система Железни врата I е било на 7 септември 1964 г.

За такъв колос била необходима пропорционална работна ръка. В зоната дошли работници от цялата страна, но особено от Молдова и Ардял. Работниците са настанени в работническата колония в Гура Въии и в Дробета Турну Северин. Хората дошли привлечени от добри заплати, а някои са били командировани от други язовири в страната. Повечето от тях са останали завинаги по тези места. Установили са тук семейства и са работили през целия си живот, докато се пенсионирали в хидроцентралатаDid you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net11351561