Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Парк „Ромънеску”, КрайоваCod 1340


Парк «Ромънеску», известен с течение на времето и като парка „Бибеску”, парка «Независимост» или Народния парк, е мястото, където в средата на XIX век се намира имението и градината на семейство «Бибеску». Градината, проектирана от германски градинар, по инициатива на великия логофет Йоан (Янку) Бибеску, е устроена с павилиони, пейки, оранжерии.

След 1848 г. в напреднало състояние на разпад, градината е купена от магистрата на града от великия логофет Йоан Бибеску, целта на покупката е да я превърне в истинска обществена градина за отдих на жителите на града. Събитията извършени във вътрешността, които довели до Съединението на принципатите съюз направили така, че това желание на владетеля Барбу Щирбей да не може вече да се постигне.

В края на века, след по-малко от 50 години след като градът закупува градината от логофет Янку Бибеску, бившата градина се превръща в една от най-нечистите зони на града. Езерото било огнище на инфекции, а на един от неговите краища са построении конюшните на Кметството. Лятната резиденция на семейство Бибеску също се трансформира в подслон за инвалиди. По инициатива на Николае П. Романеску, кмет на Крайова по това време, паркът е проектиран от френския архитект Edouard Redont.

Строителство на парка започва през 1897 г. и е открит през 1903 г. в присъствието на крал Карл. Edouard Redont довежда проекта на бъдещия парк „Романеску” на Международното изложение в Париж (1900), а проектът е награден със златен медал.

Паркът е реализиран в романтичен стил, синтез на архитектурата и пейзажната живопис. Откриват се фрагменти от картини на френските импресионисти от XVIII и XIX век, както и на холандски художници.

Общата площ на парка е 9,6 ха и включва, в допълнение към засажденията с декоративни дървета и храсти, водно пространство над 4 ха, 20 ха хиподрум, пътища, пътеки и пътеки с обща дължина над 35 км.

Считан е за най-големият природен парк в Източна Европа. Също така, в парка има амфитеатър за представления, малък зоопарк и няколко ресторанта.

В този парк има някои много интересни обекти.

-Висящия мост- мост построен през 1901-1902

-Омагьосания замък- на един от хълмовете в близост до моста, има замък (бивш ресторант), сега туристически обект. Неговите руини са много красиви.

-Хиподрум Крайова- открит през 1903 г., е използван за препускане и тръс. След Втората световна война часта пред трибуната бе преобразувана в терен за състезания по прескачане на препятствия. От 2000 г. вече не се осъществява никаква дейност, с изключение на лекоатлетически състезания.

През 1943 г., като знак на почит към човека, който е бил зает тясно с реализирането на парка, на главния вход е издигнат бюст на Н. Романеску.

Във времето сеа извършени множество работи, които са подобрили красотата на парка. Между 1954-1956 е построен портала, съществуващ днес на главния вход, поставена е ограда от стълбове и бетонна основа и телена мрежа, възстановен и разширен е пристанът. През 1964 г. е модернизирано общественото осветление и е изградена оранжерия от 1050 кв.м., като престижни румънски творци допринасят с множество художествени произведения за красотата на това място.
Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12438333