Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Регионален Исторически Музей, ПлевенCod 2227


Многовековна и богата е историята на град Плевен и селищата от прилежащия му район, датираща от преди 50 – 45 хил. г. пр. Хр. Разположен на средищно място в Дунавската равнина, характерно за района е и богатото му геологично минало. Разкритите палеонтологични находки свидетелстват за живот от преди 70 млн. години.
Богатото историческо минало и запазените руини от древни крепости и градища отрано провокират интересът на плевенски интелектуалци-ентусиасти към тяхното проучване. През 1903г. е учредено Археологическо дружество, което си поставя за цел създаването на музей и започва издирването и проучването на паметници за минало на града и района. През май 1905г., под ръководството на Юрдан Кантарджиев, дружеството организира и провежда първите археологически разкопки на крепостта “Сторгозия” в парк Кайлъка, край Плевен.
Издирените материали за миналото на Плевен позволяват на археологическото дружество да разкрие през 1911г. музейна сбирка. По-късно (след 1923г.) тази дейност продължава под ръководството на читалище “Съгласие”, където са пренесени събраните материали и е уреден музей. Но най-значимо развитие музейното дело в Плевен бележи след 1953г. когато се създава държавен общ народен Исторически музей.
С постановление №153 на Министерския съвет на Република България от 1 юли 2000г. музеят е преобразуван в Регионален исторически музей – Плевен с обхват на своята дейност на територията на Плевенска и Ловешка област.
От 1984г. музеят е разположен във внушителна по размери с художествено-архитектурна и историческа стойност двуетажна сграда – паметник на културата с национално значение, построена през 1884-1888г. по италиански проект за казарма.
В резултат от безкористната патриотична дейност на вече три поколения музейни работници днес Историческият музей в гр. Плевен е един от най-добрите и с най-богатите експозиции музеи в България, с фонд от над 180 000 бр. музейни ценности – документални и веществени свидетелства за историята, материалната и духовната култура, образци от живата и неживата природа, които са неделима част от националното ни културно-историческо наследство. С високата си художествена, историческа и природонаучна стойност те са изключително ценни свидетелства не само за българската история и култура, за палеонтологичното и антропологичното минало на гр. Плевен и региона, но и за историята на различни култури и народи, оставили трайни дири по нашите земи и в европейското културно пространство.
Експозицията е разположена в 24 зали с над 6000 музейни ценности, чрез които, в пет раздела – Археология, Османско владичество и Възраждане, Етнография, Нова и най-нова история и Природа, е представена историята, културата, флората и фауната на град Плевен и прилежащия му район от най-дълбока древност до съвременността.
Музейната експозиция е силно въздействаща и запомняща се. Изградена е на тематико-хронологичния принцип и колекционен метод. Тя е една от най-богатите сред музеите в България.
Нумизматичната колекция, включваща над 25 000 монети, е една от значимите музейни колекции.
Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12181612