Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Регионален исторически музей – СилистраCod 2395


егионалният исторически музей в Силистра съхранява историята на Силистра от древността до съвремието. В него са изложени уникални паметници на римската и средновековната българска култура, които имат както национално, така и световно значение. Той има археологическа и етнографска експозиция.

Сградата на музея е построена между 1923–1924 г. като клон на Румънската национална банка в града, който по това време е завладян от Румъния. От 1990 г. в нея се помещава Археологическата експозиция на Историческия музей.

Тя е разположена в градина с лапидариум, на площ от 400 кв.м. Основният ѝ фонд съдържа 41952 инвентарни единици, а спомагателният — 18721 инвентарни единици. Сбирката представя паметници от праисторическата, античната и средновековната епохи. Сред уникалните експонати са:

– римски каменен слънчев часовник, който е най-големият, откриван досега по българските земи;
– римски спортен шлем-маска с изобразени грифони;
– съкровищница от гробни находки от благородни метали от римско време и средновековието;
– погребална колесница на знатен римски магистрат, датирана към края на III в.;
– статуя на римлянка тип „пудицития“, изработена в Доросторум, уникална за бившите римски владения;
– златен пръстен на един от първите християни от края на III в.;
– колекции златни накити, датирани към III–IV и XIII–XIV в.,
– колона с името на хан Омуртаг;
– печати на български и византийски владетели и висши аристократи;
– златните накити на княгините (деспотица и деспина) на Дръстър от XIV в.;
– монетни колекции и съкровища от IV в. пр.н.е. до XV в. сл.н.е.;
– една от най-големите колекции средновековни кръстове от Х-XIII в. и други.

Етнографската колекция на музея е разположена на площ от 300 кв.м. Тя съдържа оръдия на труда, традиционно облекло, кукерски маски и ритуални предмети, разкриващи бита и културата на добруджанската етнографска група в Силистренско от средата на XIX до началото на XX век. Изложен е и костюм на коренното население гребенци.
Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12488887