Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Скално Образование „Камарата“, Червен БрягCod 2248


Скално образувание Камарата се намира непосредствено до Бресте, югозападно от Червен бряг. Представлява хълм, начупен на парчета, в следствие на тектонски процеси. Някои от тях са пропаднали. По своята същност скалното образувание представлява блоково-ерозионна морфоложка форма. До Камарата може да се стигне по черен път.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12501783