Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Средновековната Църква „Св. Четиридесет Мъченици“, ЛипенCod 2164


Средновековната църква „Св. Четиридесет Мъченици“ се намира на 1,5 км северно от село Липен, в живописната местност „Манастира“, разположена в подножието на Пъстрина планина.
Няма сведения за времето на изграждане на църквата, нито за разрушаването ѝ. Според местното предание около храмът е било разположено старото село Липен, което било основано през годините на Второто българско царство (XII-XIV в.).
От незапомнени времена хората помнят църквата все така – разрушена. Около 1950 г., когато старината е посетена и описана от проф. Асен Василиев, от нея все още добре били запазени части от апсидата, северната стена и западната стена с входната врата. Днес е останало още по-малко, входната врата я няма, запазени са малки части от западната и северната стена, апсидата е почти изцяло затрупана с пръст, а в олтара на храма са избуяли две немалки дървета.
По план църквата представлява еднокорабна, едноапсидна постройка, без притвор. Размерите ѝ са: дължина – 10,80 м, широчина – 5,75 м, дебелина на стените – 0,80 м. Градежът е каменен споен хоросан, като в зидарията са били използвани дървени греди (сантрачи), които днес липсват. Църквата е имала полуцилиндричен свод – това е личело от горната извивка на западната стена. Още при съграждането на храма, към северната му стена отвън са били добавени два пиластра, които излизат от чертата на стената с 20 см., дали има такива и към южната стена, не се знае, защото тя е почти унищожена. Вероятно пиластрите са били част от фасадната декорация.
Проф. Василиев описва и старобългарски надпис, издълбан върху два съседни камъка от западната фасада. Надписът не е разчетен, но от него ясно се е откроявала думата „цар“.
Около църквата се намират плоски каменни плочи, което предполага за гробове от средновековен некропол.
Старината не е проучвана обстойно (с изключение на иманярите), но задължително това трябва да се извърши, след което да се направи реставрация и консервация, за да се запази за поколенията.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net11688512