Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Средновековна крепост до с. ОкоршCod 2471


анносредновековната българска крепост близо до село Окорш е създадена по време на Първата Българска държава и е разположена на източната тераса на пресъхналата река Сребренска. Няколкогодишните археологически изследвания на доц. д-р Г. Атанасов доказаха богата материална култура на местното население през X-XI век. Намерени са уникални археологически находки.

Средновековна крепост Калето се намира на 3 km западно по права линия от центъра на село Окорш. Разположена е на силно издължена издатина при завоя на суходолието на пресъхналата река Сребренска. Има неправилна петоъгълна форма с площ около 45 дка. Най- добре е укрепена стената, преграждаща достъпа от североизток, откъдето е най- достъпна. Тази стена е имала три кули. Тук е бил и входа. Пред стената се проследява ров. Следи от втори ров, преграждащ пътя към входа се виждат на около 80 m пред стената. Днес по- голямата част от стените са унищожени, тъй като до неотдавна от тук са вземани камъни за строеж и терена и прилича на изоставена кариера. Крепостната стена е била широка 3.5 m и е запазена на височина до 1.2 m. Изградена е от ломени камъни, споени с жълта глина. Лицата са оформени от по- големи плочести камъни, а вътрешността е запълнена с дребни камъни. по средата на зида се виждат камъни, които оформят вертикално лице. Вероятно това е направено с цел заздравяване на зида, поради голямата широчина и слабата спойка. Стената е построена направо върху терена без основа. Съществувала е през периода IX-XI век.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12699575