Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

с. Очин Дол – х. Пършевица, ВрацаCod 2791


От площада на селото стръмна уличка изкачва към м. Пресветица в севeрния край на селото, където са открити останки от раннохристиянски храм от V-VI век. Продължава да набира височина по пътя през Рачова ливада към м. Падеш. От тук пътеката върви на север по билото на Томовски рът и преминава през местността Горен ключ, където е построен малък каменен заслон. Подсича се от изток в. Остра могила, и се навлиза в широкия Кузманишки валог. Вдясно се виждат отвесите на Кобилини стени, вляво остава в. Бегличка могила, първенецът на Врачанска планина. Оттук за около 30 мин. се слиза на х. Пършевица.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12484746