Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Църквата Йоан Кръстител, МалуCod 1054


Църквата е построена през 1846 година. Разходите, свързани с нейното построяване са направени от приходите от областта на Джурджу- област, в която се намира село Малу. Този факт е отбелязан в надписа, издялкан в стената на църквата, и е следният: „Тази Свята и Божия църква, където с ечества и се празнува храмовото име Св. Проорок предводител и на Кръстителя Йоан, се изгради отново из основи с пари на селото от област Джурджу, след намиране на честния път, на обикновеното събрание- в дните на главния Господин Георге Димитрие Бибеску, по време на архипаството на  Негово преосвещенство Свещеник Митрополит на цяла Унгро-Влахия Господин, Неофит  II, а началник на Отдела на Вистерия е големият управител и Кавалер Янку-Константин Филипеску, с чието желание и старание в годината от Спасителя на света 1846.“ Надписът е написан с преходната азбука върху стената. Църквата е обогатена от държавата с всички необходими книги. Веднага след като църквата е преместена тук, жителите не използват повече старото гробище, а правят ново около църквата . Днес и това гробище не се използва, тъй като не съответства на хигиенните закони. Църквата е с правоъгълна форма, с кръгла част към изток. Иззидана е само от тухли, има само една кула, която е и камбанария.

Тази Света църква е изрисувана с маслени бои от художника Парайпанопол от Джурджу, чрез усърдието на отец Парох Илие Попеску, през 1911 година. Рисунките са във византийски стил, с природно влияние. През 1934 година  се прави третият ремонт на църквата, боядисвайки се отвън и се измиват рисунките. Боята била толкова слабо направена, че е нужно през 1939 година да се боядиса отново. В старите книги на църквата се откриват много интересни данни, във връзка с историята на църквата и с персонала, който е служил в това село. Някои от тези книги датират от старата църква (коптор).

Реставрирана е изцяло отвън и отвътре през 1954-1958 година, като рисунките са поправени от художника Йон Догъреску.

История на местността

Първите селища в зоната на село Малу са основани около 1445 година, на територията на район Джурджу в Османската импгоерия, като в един момент е собственост на богат турчин, на име Исмаил Ефенди. Тази територия е отстъпена на Цара Ромъняска през 1829 година . През 1864, територията е организирана в комуни, така че в края на XIX век, комуната Малу е част от район Марджиня на област Влашка и е формирана от селата Малу де жос и Малу де сус. Комуната имала църква и смесено училище с 83 ученици. Указателят Сочек от 1925 го счита, че е в района на Дунав на същата област, имайки 2383 жители в селата Малу и Гуцу.

През 1950 година е прехвърлена към района на Джурджу от регион Букурещ, като село Гуцу изчезва междувременно. През 1968 , комуната минава към област Илфов, но е разформирана и включена в комуна Ведя. През 1981 регионално административно реорганизране довежда до преминаване на комуната Ведя към област Джурджу. Комуната Малу е създадена отново през 2003 година в сегашната форма.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12484404