Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Църквата Константин и Елена, БалшCod 1573


Църквата Свети Константин и Елена в Балш е построена през 1998 година и осветена през 2009.

На днешната територия на град Балш е съществувало човешко селище, датиращо още от първия век на нашата ера.

Що се отнася до засвидетелстването на Балш, съществували са много варианти, някои намрени укази, засвидетелстват факта, че местността е разположена в устието на река Олтец преди 1450 година. Писмени документи се появяват през XV – XVI век и те отбелязват съществуването на 55 селски селища на територията и около Балш.

Името на града произлиза от славянското балшой, което означава голям. Става дума, следователно, за голямо село, за търг. В корена си, местността Балш налага известна величественост и нещо изключително. Тук има от незапомнени времена търг, на кръстопът, където са правени търговски размени между продукти от планинските и хълмисти региони  (ракия, вина, боров материал, дървени съдове, бъчви, ведра, черпаци), със зърнени продукти от низината.

Впрочем един указ от 1564 година споменава за съществуването на Балш като човешко селище, подсилвайки твърденията, че слоеве от богатото население от сръбски произход са пронимнали в зоната на Балш след падането на Смедерева, град-крепост в близост до Белград.

В един документ от XVIII век, от времето на австрийската окупация, Балш е споменат като село на “меджиеши” (свободни селяни, собственици на земя), имащо 55 големи семейства.

Балш е бил едно от големите и важни селища в Цара Ромъняска в периода на средновековието.

 

В началото на XIX век, се забелязва развитие на Балш, който до този момент бил най-голямото село в Обединените княжества и едно от най-големите селски селища, заемащо второ място в Романац и трето място в Олтения, шесто място в Цара Ромъняска и  14 в Румънските княжества, като има 743 стопанства.

Периода между XIX и XX век се отбелязва с много събития, които благоприятстват развитието на това селище. Така през 1845 година, след основни ремонти, е пуснато в употреба шосето Букурещ – Върчорова, което минава през Балш, както и завършването на жп линията Пиатра Олт – Върчорова, пусната в употреба на 5 януари 1875 година, заедно с откриването на гарата на днешния град. На 9 май 1875 година през Балш минава първият бърз влак “Виена -Букурещ”, а на 8 юни 1883 година през Балш минава известният влак “Ориент Експрес”, който превозвал пътници по трасето Париж-Константинопол ( с прекачване във Варна и Джурджу).

Селището, разположено близо до двата големи търга, Крайова и Слатина, става място за почивка, за размяна на продукти, накрая поляризирайки около себе си всички селдки селища, разположени в долината на Олтец, започвайки от Янку Жиану и отвъд Добрун. Така се обяснява защо в относително кратък период от време, в местността се появяват икономически, търговски, банкови сгради и занаятчийски ателиета.

На 22 октомври 1921 година, Балш е обявен за град-седалище на район. Започва модернизирането на града, поправят се и сепавират улиците на града, построява се и електрически завод, с също така са построени през същия период културния дом, киното и ветеринарния диспансер, факт, който показва по-висок жизнен стандарт за населението.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12699661