Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Църквата Света Параскева, АлунишуCod 1568


Църквата Света Параскева в Алунишу е построена между 1812 и 1813 година, и е включена в списъка на историческите паметници на област Олт.

Алунишу е селото-седалище  на комуна Спинен.

Най-старите следи от човешко населяване на днешната територия на комуната са намерени във Валя Ведей и се състоят от три части от шлифован камък, датирани от периода на Долния палеолит и на Мустериана. Имайки предвид, че тези предмети са намерени в алувиалния слой, а други десет такива части са идентифицирани пак в тази долина, може да се направии извода,че те са донесени от водата. Все пак, археологически разкопки или подробни изследвания не са предприети до днес, така че не може да се определи с точност произхода на тези инструменти.

През 1990 година се правят общи археологически изследвания в точка „Мелницата на Йовеску“, в село Винец и са намерени следи от жилища на две нива за живеене от IV век и VI и VII век. За нещастие, работата не е продължила и през следващите години, тъй като теренът е разпокъсан и даден за земеделие.

Първото документално свидетелство за селото датира от 20 май 1515 година, когато войводата Нягое Басараб дарява на Маня Вулпариул (важен благородник от началото на XVI век) половината от очината Попа.

Първото сигурно документално свидетелство за населяване на тези зони се появява в указа от 27 юни 1529 година, чрез който Мойсей, войводата на Цара Ромъняска подсилва няколко очини на манастира Говора, а между болярите, изпратени да изследват документите и да положат свидетелство се появяват и Радул и Стоян от Алуниш. А ако били стопани, със сигурност е имало и подчинени.

 

В началото на XVII век, земите на съседите започват да бъдат купувани от различни благородници, за да може ,към края на века, практически цялата площ да стане, или болярска, или манастирска.

В началото на XIX век, селата от комуната се появяват във всички карти на Цара Ромъняска.

Селата на комуната, междувременно, стават части от различни райони (от 1911 година всички села се намират в Район Спинен), след това, след реорганизацията на райони и региони, влизат в състава на район Ведя.

От 1864 до 1950 година се съставят кметства в селата Алунишу, Спинен и Профа, а след 1950 година, чрез закона за реорганизиране на населените места, село Профа е присъединено към комуна Алунишу, която, на свой ред, при административната рформа от февруари 1968 година е обединена с комуна Спинен, като се запазва името на последната.

Жителите участват активно в най-важните събития и конфликти, които бележат еволюцията и формирането на модерна Румъния. Така, във Войната за независимост ги намираме концентрирани в обединение на  II Батальон от полк 3 Олт, оставяйки жертви при нападението на редута Гривица II.

 Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12689431