Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Църквата Свети Апостоли, МамураCod 1632


Църквата Свети Апостоли в Мамура е построена през периода 1818 – 1820 година, имайки за основа дървена структура. Ктиторството принадлежи на Преда Къпитану. Най-важните ремонти, правени на мястото за поклонение визират нейното повторно изграждане през 1852 и общия ремонт през 1904 и 1940 година.
Свети Апостол Петър –син на Йона и брат на апостол Андрей, е роден в Бетсаида Галилея. Юдейското му име е Симон, но Спасителят ще му даде името Кифа (камък).
След прекрасен риболов в езерото Генизарет, е повикан да стане ловец на хора.
Свидетелства в името на апостолите божествената природа на Христос, но и се отрича от Христос, когато Той е хванат да бъде разпнат.
След Възнесението на Господ, Петър взима думата на събранието на учениците и избират за апостол Матей, на мястото на Юда.
В деня на Петдесетница, след проповедта на Свети Апостол Петър, се покръстват три хиляди човека.
Свети Апостол Петър проповядва в Йерусалим, Юдея, Самария, Мала Азия, до Вавилон и в последната част от живота си, в Рим.
Свети Петър умира разпнат на кръст, с главата надолу, през 67 година, на 29 юни.
Свети Апостол Павел произхожда от Тарс в Киликия, от рода Вениямин. Свети Павел е ученик на учения Гамалиел.
Павел живял в Тарс и се борил против християните. Свети Апостол Павел участва в убийството на архидякон Стефан.
По пътя към Дамаск му се появява Христос в заслепяваща светлина и го порицава: „Сауле, Сауле, защо ме преследваш?”.
Новопокръства се и приема кръщене от Ананий, епископ на Дамаск. Свети Апостол Павел прави три големи мисионерски пътувания и написва 14 послания, които се намират в Светото Писание. Обезглавен по заповед на император Нерон, през 67 година.
Поради факта, че Светите Апостоли Петър и Павел са били в тъмница, тъй като свидетелстват, че Христос е Син Божи, стават защитници на пенитенциарната система в Румъния .
Те са защитници на лишените от свобода и заради факта, че достигналите до затвора са хора, сгрешили пред Бог, както са сгрешили и самите те: Петър се отрича от Христос, а Павел преследва християните.
Мощите на Свети Петър и Павел, според Синаксара, са поставени заедно. Традицията счита денят на 29 юни като дата на кръвното кръщене на Светите Апостоли Петър и Павел.
Следователно, Петър и Павел, автори и апостоли на автентичната християнска вяра, са в същото време, двама истински приятели, два основни стълба на Църквата. Интересен е фактът, че всеки един от двамата братя и духовни приятели, имал по нещо за изкупление: Петър имал да изкупи дилемите си, безотговорността си, но и формалното му отричане от Иисус; Павел имал да изкупва лъкатушенето си и преследването на Църквата на Христос.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12854738