Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Църквата Свети Георги, ШолдануCod 1275


Църквата Свети Георги в Шолдану е построена през 1934 година.

Шолдану (в миналото, Негоещ) е комуна, съставена от селата Негоещ и Шолдану (седалище).

В края на XIX век, на сегашната територия на комуната е действала комуната Апроз-Негоещ, в район Негоещ на област Илфов. Тя била формирана от селата Апроз, Фрекац, Лаку Кокорулуи и Негоещ, и имала общо 1235 жители, които живеели в 281 къщи и  12 колиби.

В комуната работели парна мелница, две църкви (в Апроз и Негоещ) и смесено училище, а основните собственици на земя били генерал Ману, държавата и Елена К. Корнеску. Годишникът Сочек  от 1925 определя тази комуна в район Будещ на същата област, под името Апроз, имаща в състава си селата Апроз, Негоещ и Шолдану.

През 1931 година, се появява сегашната комуна, назована Негоещ и формирана от селата Негоещ-Поща и Шолда.

През 1950, комуната минава под администарцията на район Олтеница от регион Букурещ, и се връща към област Илфов през 1968, тогава вече имала името Щолдану, от новото седалище. През 1981, регионално административно реорганизиране води до преминаване на комуната към област Кълъраш.

В комуна Шолдану се намира манастир Негойещ, исторически архитектурен паметник от национален интерес, датиращ от 1649. Ансамбълът се намира на източната граница на село Негоещ, на границата DN4, и е съставен от църквата „Свети Михаил И Гаврил” (1649), от руините на килия и от градската стена (1777).

Според преброяването на населението от 2011, населението на комуна Шолдану е 3.565 жители, повече отколкот при предишното преброяване от 2002, когато са регистрирани 3.533 жители. По-голямата част от жителите са румънци (68,89%), с ромско малцинство (25,13%). За 5,89% от населението, не е известна етническата принадлежност. От гледна точка на вероизповеданието, по-голямата част от жителите са православни (93,41%). За 5,89% от населението, не е известна религиозната принадлежност.

Основните икономически дейности, развивани в рамките на комуната са следните: земеделие, отглеждане на животни, печатарство, търговията и предоставяне на услуги.

Площта на комуната е 4227 хектара.

 Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12874723