Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Църквата Свети Димитър, БалшCod 1574


Църквата Свети Димитър в Балш е била основана за първи път през 1753 год.. Основателите на църквата са били Щефан Трапезунда вел Бан на Крайова и протойерей Раду Къзънеску.

Светилището е възстановено през 1913 г., когато му е било пристроена веранда.

В настоящата територия на града Балш е имало селище с хора датиращо от първи век от н.е..

По отношение на удостоверяването на града Балш е имало няколко варианта, намерени някои харти, свидетелстват, че градът е бил установен на ливада Написани документи се появяват през XV – XVI век и те също споменават за съществуването на 55 селски населени места по територията около Балша.

Името на града произлиза от славянското балшой което означава голям. Става въпрос за едно голямо село, панаир. В основата си, град Балш предполага известно величие и нещо изключително. Тук винаги е имало, от незапомнени времена, панаири на кръстопътя, на които се е търгувало и са се правили замени с много  стоки и продукти от планинските региони и хълми (ракия, вино, ела, тенджери, бъчви, галони, каука) със зърнените продукти на селището.

В една харта от 1564 год. се споменава за съществуването на Балш като заселване от хора, потвърждавайки твърденията, че  богато население от сръбско потекло е навлязло в района на Балш след падането на крепостта – град Смедеревей, в близост до Белград. В документ от осемнадесети век, по време на австрийската окупация, Балш се споменава като село „Мегиес“ (свободни селяни, капитани на земята), имащо 55 големи семейства.

Балш е бил един от най-големите и важни селища в в Румънската Страна през средновековния период.

С началото на деветнадесети век, се забелязва развитие на Балш, който по това време е най-голямото село в Обединените Княжества и едно от най-големите селски населени места, като заема  второ място в Романаци и трето място в Олтения, шесто място в Румънската Страна и 14-то в Румънските Княжества, имайки 743 домакинства.

Периодът между деветнадесети и двадесети век се характеризира с множество събития, които са в полза на развитието на това селище. Така през 1845 г., след основен ремонт, тя е пуснат за ползване пътя Букурещ – Върчиорова, който минава през Балш, както и  завършване на железопътната линия Пиатра Олт – Върчиорова, открита на 05 януари 1875 год., заедно с откриването на гарата на настоящия град. На 09 май 1875год., е минал през Балш първият бърз влак  „Виена – Букурещ“, а на 8-ми Юни 1883 год. е преминал през Балш известния влак „Ориент Експрес“, който превозва пътници между Париж – Константинопол (с претоварване на Варна и Гюргево) ,

На 22-ри Октомври 1921год. Балше бил обявен град за мрежно пребиваване. Започва  обновяване на града, възстановяване на тротоарните улици и поставяне на павета, конструира се електроцентрала, а  също са построени по това време дом културен дом, кино и ветеринарна амбулатория, които показват по-висок стандарт на живот на населението.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12875097