Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Църквата „Свети Николае“, КостещCod 1505


Според преброяването на църквите през 1845 г., Църквата „Свети Николае” в Костещ е основана през 1841 г. В годишника 1900 се споменава 1788 година. Според документите, публикувани през 1835 г., църквата е възстановена след пожар през 1805 г. в резултат на Руско-турската освободителна борба.

В същия период е установено, че църквата е построена от Хаджи Опран.

В сегашния си вид, от старата църква са запазени някои от иконите.

Мястото за поклонение е с небоядисани стени, пазещи от стария въздух на XIX век. Откритият притвор се поддържа от колони с врязана декорация, както и гредата, които ги свързва. Гредите са свързани в конска глава, като са използвани дървени гвоздеи за свързване, покрити по-късно с хоросан.

Aпсида на олтара е петоъгълна, изолирана от останалата част на сградата. Входната врата на светилището е масивна, украсена по модела на усуканото въже.

Вътре се пазят икони с надписи на кирилица, едната от които датира от 1835 г.

Костещ е село в селска община Балта, окръг Мехединци, Олтения, Румъния. Разположено е в северната част на окръга, в Мехединското плато.

Балта е селска община съставена от селата Балта (център), Коада Корнетулуй, Костещ, Горновица, Невъцу, Пражна и Сфодя.

Селището е документирано през XIV век, основател е Петре Медоня. Спътарул Къчулат, възложителят на владетелската заповед от 1547 г., е потомък на Петре Медоня (родословие от 1826 г.). От 1819 г. е преброено като село в имот на меджиеши (свободни селяни, собственици на земя) с 37 семейства, плащащи бир (вид данък, плащан от селяните и занаятчиите), след като между 1721-1722 г. Фр. Шванц инвентаризира селището Понор като село с жители.

Според преброяването, проведено през 2011 г., населението на селска община Балта възлиза на 1120 жители, което е спад спрямо предишното преброяване през 2002 г., когато са регистрирани 1.441 жители. Повечето жители са румънци (97,41%). За 2,59% от населението, етническа принадлежност не е известна. По отношение на религиозното вероизповедание, повечето жители са православни християни (97,32%). За 2,59% от населението не е известно религиозното вероизповедание.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12689456