Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Църквата „Свети Николае”, ПътулелеCod 1510


В Пътулеле, първата църква, от която произхожда църква «Свети Николае» е била в колиба, с отделна камбанария, някъде на хълма, по-нагоре отколкото е селската община сега.
Тази църква в колиба била опожарена от турците и оттогана е останало името й „изгорената църква.“ С преместването на жителите по-близо до Пътулеле, на мястото, наречено Бойерещ, е построена и църква върху настоящата земя на църква «Свети Николае», от дървени греди, донесени от гората Влъдая, разположени върху четири каменни крака. Тази църква, построена след 1840 г., е функционирала като единствената църква на Пътулеле. Към 1883 г., тази църквата станала твърде малка, е построена зидана църква, посветена на Свети Георги, с помощта на княз Александру Б. Щирбей, тогавашният собственик на имота.
Около 1878 г., когато става негодна за богослуженията, дървената църква «Свети Николае» е затворена по препоръка на Негово Светейшество епископ Генадие Енъкеску, който посетил Пътулеле. Енориашите на дървената църквичка «Свети Николае», събрали средства или от селото или от околните села, за да издигнат настоящата от зиданите основни, поставяйки изливайки й през 1903 г.
Църквата «Свети Николае», построена от архитект В. Картиану художника Щефан Нъкеску и майстор Божин Маркович, с приноса на болярите Г. Крецяну, Г. Балш и Г. Моруци, е осветена на 8 май 1905 г. Около църквата «Свети Николае» е и гробището на селото, където са погребани загиналите до 1873 г. и където и сега има надгробни кръстове.
Пътулеле е населено място в окръг Мехединц, селска община с най-голяма площ, най-гъсто населената, в непрекъснато развитие и модернизиране.

Зоналните дейности, които са част от живота на селската община, са: зърнени култури, зеленчуци, лозарство, животновъдство, пчеларство.
Сред най-важните икономически дейности са селското стопанство, търговията на дребно, мелничарството и правенето на хляб, дървообработване от местните майстори.
Населеното място наброява 1760 домакинства, 3 детски градини и 3 училища.
Според последното преброяване, населеното място наброява 3982 жители.

 Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12503915