Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Църквата Свети Първенци, УлмиCod 1713


Църквата Свети Първенци с покровители Светите Архангели Михаил и Гавриил датира от 1810г. и е вписана в списъка на историческите паметници. Основател на светилището е бил болярина Катарджиу. Най-важните промени на светлището са извършени с възстановяването на рисунките от 1920г. и 1988г., консолидации след земетресението през 1977г.
Всяка година на 8 ноември, Църквата почита Събора на Светите Михаил и Гавриил и на Всички небесни сили без тела. Основната работа на ангелите е да засилят и да пддържат човека в преобразването на света.
На еврейски език името на Свети Маихаил означава „ Кой е като Господ?“. Той е този, който „извиква“: „Нека не забравяме, ние, които сме същества, какво е страдал Луцифер, който беше с нас: този, който беше светлина, сега тъмнина стана. Че кой е като Господ?“ И така е бил съставен събора, т.е. събирането и обединяване на всички ангели.
На него му се приписват и напътствията на Лот и семейството му от Содом и специалната защита на народа на Израел. Изважда от фурната на трима млади мъже от Вавилон, подкрепя в битка Гедеон, изобличава магьосника Валаам и освобождава от затвора на апостол Петър. Според Писанието, всички мъртви ще излезат от гробовете при звука на тромпета на Архангел Михаил.
В иконографията, Архангел Михаил е показан носещ пламтящ меч в ръка, което е знак, че той наказва греха. Архангел Михаил се споменава в книгите на Стария Завет като присъстващ особено там, където Бог наказва несправедливостта. Ето защо Архангел Михаил е показан като ангел на справедливостта.
На еврейски език, Гавриил означава „човек – Бог“. Неговото име съдържа концентрирана новината, че Бог ще създаде човек, който ще поеме човешка природа. Обявява раждането на Светите родители Йоаким и Ана рождеството на Света Богородица, открива на Захария раждането му Захария на Предшественика. На пасторите показва, че детето им се родило, Йосиф, мъжа на Мария, укрепва го, за да не се съмнява в нищо, напътства святото семейство в Египет и донася на смирните жение Вестта за Възкресението Господне. Архангел Гавриил е изобразяван в православната иконография като носещ в ръка бяло цвете лилия, като символ на радост и благословия. Архангел Гавраил е ангелът на благостта и милостивостта на Бога.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net9122794