Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Църквата Успение на Света Богородица, КорбенCod 1614


Ктиторът освещава светото място, като метох, на Епископията на Ръмник, през 1745 година . То има и лозя от хълма Гъйнещ и част от имота му от Йеромонаха на Балш, Партение. Ктиторът, Матей Бързяну, фигурира на 9 ноември 1755 като ограничител на имот Лиощи.
Разрушавайки се църквата, направена от дърво и клонки, през 1805, кир Попа Николае постелника, Йоаникие Преда – брат – и постелник Николае Мъйнеску, започват строежа на църква от тухли и камък, който завършва на 29 септември 1809.
Между 1810 и 1812 година, църквата в Мъйнещ е изрисувана, и при освещаването получава храмовото име „Свети Йерарх Николай“. На 17 май 1813, надпис на управителя Йон Мъйнеску посочва, че е построена тази църква от камък. Знае се, че по тези земи около Олтец е хайдукувал Янку Жиану.
След разтрогването на светото място, чрез заминаването на гръцките калугери, светото място става енорийска църква и , бидейки изолирана, без население наоколо, никой не се занимава повече с нея. Едва след сто години след основаването й, се появяват тридесет семейства, които, за религиозни нужди, апелират към църквата Света Параскева в Балш.
Заради неправилното състояние, през 1926, църквата е затворена за обществено ползване. През 1930, отец Йоан Окишор прави малки ремонти и поставя покрив от плочи. Църквата е отворена отново през 1941, когато тук е назначен укрилия се от Басарабия свещеник, Павел Матеевич. Той прави някои ремонти, запушвайки цепнатините в стените, а след няколко години, той напуска мястото и църквата се разрушава.
След много намеси на свещеник Йоан Окишор, през 1959 година се правят опити за ремонтирането й, но свещеникът напуска енорията след пет години, която е взета от друг свещеник от енорията Бърза, област Олт. Той е безразличен към съдбата на църквата, която продължава да се разрушава. Едва през 1979 година, църквата е реновирана и покрита отново.
Църквата е построена с тухлени стени, дебели 70 см, във формата на кораб. Разделена е на олтар, неф и нартекс. Иконостасът е тухлен. Нефът е разделен от нартекса с тухлена стена, която има в средата отвор, колкото врата, и два малки старнични отвора.
Върху нефа има сляпа кула в правоъгълна форма, отвън с осем високи и тесни прозореца. Светлината прониква в олтара през прозорец, разположен на изток, а в нефа през два прозореца на южната стена и един на северната. Прозорците са високи 80 см и са тесни.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12484783