Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Шабленско Езеро, ШаблаCod 2017


Защитената местност „Шабленското езеро“ е влажна зона от международно значение, включена в Рамсарската конвенция. „Шабленското езеро“ е най-запазената, от гледна точка на човешка дейност, влажна зона по Българското Черноморие.

Шабленското езеро е разположено до самия морски бряг, на 5 км североизточно от град Шабла. По произход е езеро лиман, образувано от заливчето на старата долина (суходолие) на Шабленска река. Езерото има открита водна площ от 79 ха (заедно с Езерецкото езеро – около 150 ха) и максимална дълбочина 9,5 м.

На изток е отделено от морето с дълга пясъчно-дюнна ивица (дълга около 100 м и широка 30-50 м.), а на север от съседното Езерецко езеро го дели тясна пясъчна коса, през която е прокопан изкуствен канал. Шабленското езеро е безотточно, но сладководно – солеността му е само един промил. В западната си част езерото се захранва от подводни карстови извори, а от изток, през пясъчната ивица, има известно просмукване на морска вода.

Флората на езерото е богата. Срещат се 32 вида водрасли и над 79 вида висши растения. Бреговете са обрасли с тръстика и папур, а по откритата, блестяща като огледало водна повърхност, се белеят изящните цветове на водните лилии. През есента папурът изсъхва и обгражда сините му води със златен ореол.

Многобройните птици са голямото богатство на Шабленското езеро. Тук гнездят 57 вида, от които 10 са редки, а по време на миграцията на птиците в езерото зимуват средно до 30 00 големи белочели гъски и почти цялата популация (около 16 000) на червеногушата гъска, която е застрашен вид в световен мащаб. Тук зимуват и патици, като броят им значително нараства по време на миграцията. Шабленското езеро е богато на риба и езерни раци. В миналото средногодишният улов на шарани достигал до 6 тона, а на раците – до 300 000 броя.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12688775