Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Южна крепостна стена на Дуросторум – Дръстър – СилистраCod 2462


Това е едно от най – впечатляващите военно-отбранителни съоръжения в България от Античността и Средновековието. Изградено е при императорите Диоклециан и Константин Велики в началото на ІV в. и възстановено при император Юстиниян Велики(527-565) като фортификация без аналог през Късната Античност. Това е мощна полигонална цитадела, с размери около 350 х 240 м, със стени дебели 3,60 – 4,20 м, с две порти, с петоъгълни и триъгълни кули през 12 м. Тази крепост, разрушена от славяни и прабългари през VІІ в., е възстановена от хан Омуртаг (814 – 831) и ползвана като цитадела на града без прекъсване до началото на ХІХ в.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12488772