Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Ансамбъл на Болярския Двор Дудеску, ФунденCod 1283


Дворът във Фрузънещ е резултат от два етапа на строеж: в първия, вероятно между 1714 и 1715 година, когато Раду III Дудеску започва изграждането на църквата, а веднъж направен същинският строеж, работата спира, тъй като скоро след свалянето от трона на Щефан Кантакузино, на 28 април 1716 година, Раду Дудеску е издигнат и  изпратен заедно с Михай – главния Кантакузино, в Адрианопол, където двамата боляри били удушени по заповед на големия везир на 9 юни 1716 година. Имането на семейство Кантакузино и на Дудеску били продадени на търг или минати за сметкана управляващите, а семейство Дудеску преминава в Ардял. Скоро, казват историците, след мирния договор от Пасаровиц от 1718 , семейство Дудеску си възвръща имането, с добрата воля на владетеля Николае Маврокордат, който и го венчава през 1722 година Константин Дудеску с Мария, дъщерята на Антиох Вода Кантемир. Почетната кариера сега му е отворена – през периода 1730-1763 година почти постоянно е бил в дивана на държавата – и заедно с това, възможността да превземе и да завърши по б lucrărileлестящ начин започнатото от баща му. Вторият етап, който е отбелязан и от оригиналния надпис, намиращ се на верандата deasupra над вратата за влизане в притвора , и приключва през 1732. В края на XIX век , собствеността на Дудеску стига до Николае Амира, който живее тук и поправя църквата през 1889 година, така, както показва издяланият в камъка надпис, намиращ се над оригиналния надпис: Реставрирана за слава на Господ през 1889 година от съпрузите Николае и Клеопатра Амира, собственици на имота Фрунзинески.

Стилът е специфичен за съответната епоха, през оято църковната архитектура в Цара Ромъняска стига до конкретизирането на висши пластични схеми, добре вградени както в декоративната композиция, така и в концепцията на пространствената структура. Той е илюстриран чрез следните характеристики: триконусен план, отворена веранда, кула камбанария над придвора, декориране на фасадите с арки от корнизи, разположени на два регистъра . Това са оригиналните данни, днес покривът е без кули, тъй като за започнати работи по консолидация през 2000 година, работи, които са започнали и приключили бързо, като нямат завършеност.

Покритието на пространството е реализирано от извивки, във формата на сферичен капак , поддържани от арки и висулки на верандата, в нартекса и нефа. Апсидите са покрити със сферични полукапаци , а продълженията на нефа с цилиндрични дъги. Външната декорация се състои от обличането в профили на арките и паната, които дават вибрация на големите планове на фасадата. Разделена на две от здрав пояс от обикновена полукръгла профилация, фасадата получава в горния регистър сюита от арки от кръгли корнизи, изрисувани в строго подредена тъкан, на които съответстват в долния регистър правоъгълни пана от същата профилираност, където си намират място прозорците. В долната част, профилираността изважда навън, много извън плана на фасадата, голям пиедестал , а под стряхата композицията завършва по същия начин със силно профилиран корниз.

Празнините на прозорците са вписани в каменни граници, изваяни в профил с готическо вдъхновение, наложени с декоративен корниз с флорални елементи в брънковянски стил. Изключително ценен декоративен елементпредставлява входният портал , иззидан от камък, съставен от два стълба, които поддържат герб с хералдически фигури, върху който е разположен надписът, цялата композиция е украсена с богат корниз, с издълбани растителни мотиви, комбинирани майсторски.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12438411