Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Балнеоклиматеричен Курорт „Бала”, БалаCod 1512


Курортът „Бала” има значителни запаси от минерална вода и лечебна кал, бидейки профилиран в областта на вътрешното и външното лечение. Минералните извори са в Valea Chiciora, малък приток на рекичката Ръйен.

Терапевтичната кал се използва при дегенеративен ревматизъм, ревматизъм на ставите, алергични състояния след ревматизъм или инфекции, гинекологични заболявания, заболявания на периферната нервна система, мускулно-ставния усложнения след травми.

Терапевтични показания:

– ревматизъм на ставите;

– дегенеративен ревматизъм;

– алергични състояния след инфекции или остри пристъпи на ревматизъм;

– гинекологичнии заболявания;

– заболявания на периферната нервна система;

– посттравматични усложнения на мускулите и ставите.

Лечебни ресурси:

– естествени терапевтични фактори, а именно слабото мезотермални извори, слабо сернисти олигометални;

– кал, богата на органични вещества в процес на разлагане

Лечебни процедури:

– галванични вани;

– бани с топла или студена минерална вода;

– пакети с парафин;

– диадинамични токове, ултразвук;

– аерозол;

– лечебен масаж.

Д-р Е. Кочиашу въз основа на химически анализи, направени до 1970 г., показва, че водата от изворите при курорта в Бала е хипо-мезотермална, олигоминерална, сярна, без химическо надмощие.

Освен тези извори тук има и блатиста зона, обхваната от специфична растителност, с лечебна кал. Калта с органични вещества се доставя чрез действието на термо-минералните води по метода на действие на калните вулкани, бидейки често придружена от газови изпарения.

След анализ на тези минерални води е констатиран олигоминералния сернист характер, като сероводородът е със стойности между 0,3 и 9 мг/л.

По-късни анализи в Крайнич са посочили хлорирана химия, натриево-калциева, бромо-йодирана, с ниско съдържание на сулфати, типично за води със затворени структури (резервоар за вода). Измерените температури на тези минерални извори, са посочили стойности между 17 и 25 ° C.

Тези води не са радиоактивни. Резултати от химически анализ са съобщени на 24 октомври 1979 г. от М. Гаврилеску, подчертавайки бикарбонатния и сероводороден състав.

Термалната вода е валоризирана чрез изграждане на три басейна с различни размери и дълбочини, които са отворени през летните месеци, от май до септември. В неделя и празнични дни, на тези басейни идват хора от цялата страна.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12437825